Dinsdag 30 juni extra Politiek Purmerend over versoepeling vestigingsrecht bedrijven op Baanstee-Noord

Dinsdag 30 juni is een extra commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer belegd inzake het versoepelen van het vestigingsrecht van bedrijven op bedrijventerrein Baanstee-Noord.

De projectgroep Baanstee-Noord gaat in het openbare deel van deze extra vergadering met de commissie van gedachten wisselen over het versoepelen van het vestigingsrecht op de Baanstee-Noord, dat al geruime tijd te kampen heeft met leegstand.

Politiek Purmerend doet live verslag van deze extra vergadering, waarvan het openbare deel om 20:00 begint en naar schatting tot ongeveer 21:30 zal duren, hierna zal een schorsing volgen en gaat de vergadering in beslotenheid verder.
De gemeente bespreekt in beslotenheid bedrijfsgevoelige informatie die (door publicatie ervan) zowel de gemeente als de betrokken bedrijven schade kunnen toebrengen.

RTV Purmerend besluit dan ook de uitzending aan het eind van het openbare deel, aangezien er geen openbaar oordeel of openbare stemronde verwacht wordt na het besloten gedeelte van de vergadering.

Fotobron: Google Maps.