Aanpassing groenontwerp Kanaaldijk

Aanpassing groenontwerp Kanaaldijk

De gemeente heeft het groenontwerp voor het groengebied aan de Kanaaldijk in Weidevenne aangepast. De aanpassing van het ontwerp is gedaan na de reacties van bewoners rondom de Kanaaldijk.

Het behoud van uitzicht op het Noordhollandsch Kanaal en een breder wandelpad blijken belangrijke punten voor de bewoners. In het groenontwerp was al deels rekening gehouden met het behoud van uitzicht door in plaats van dubbele rijen met bomen, de bomen ‘los’ in de ruimte te plaatsen. Om nog meer aan de wens van de bewoners te voldoen worden op enkele plekken bomen verplaatst of verwijderd. Dit zorgt ervoor dat alle woningen zicht houden op het kanaal. De wens voor een breder wandelpad kan de gemeente op korte termijn niet inwilligen. Op het moment dat er groot onderhoud wordt uitgevoerd aan het fiets-/wandelpad zal hier naar worden gekeken.

Het ontwerp stemt de gemeente af met kabel- en leidingenexploitanten en het waterschap. Op het moment dat het plan is goedgekeurd of dat er grote aanpassingen nodig zijn, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Naar verwachting start de uitvoering van het groenontwerp in het najaar. Het ontwerp kan hier worden ingezien: Deel 1&2, Deel 3&4.