Aardgasvrij project vertraagd door extra subsidie

Er is sprake van een omvangrijke subsidie voor de proeftuin gasvrij in Purmerend. Wethouder Lageveen (Stadspartij/BPP) laat in een memo aan de Raad weten dat Stadsverwarming Purmerend (SVP) een aanvraag indient bij het Rijk voor blok 2, 3 en 4. Aan de subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. Zo kan de aanvraag kan pas op 1 juni worden ingediend en mag er niet gestart worden voor het definitieve besluit bekend is. Het betekent dat het werk voor blok 2, dat zou beginnen in juni, opschuift naar het 4e kwartaal van 2023. 

Vertraging

Het gaat om de woningen in Blok 2 met onder andere de Rijnstraat, Waalstraat en de IJsselstraat. Bewoners krijgen onvermijdelijk met vertraging te maken en zijn daarvan door de gemeente op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de eerste woningen nu in februari 2024 op het warmtenet aangesloten. Overigens gaan de voorbereidende werkzaamheden zoals het verzwaren van de elektrische installatie en het voorbereiden op het inductie koken gewoon door. Het werk daaraan staat los van de extra subsidie.

Percentage deelname

In blok-2 gaat het in totaal om 248 woningen, waarvan 155 in bezit van particulieren en 93 huurwoningen van woningcorporatie Intermaris. Van de huurwoningen heeft 94% van de bewoners aangegeven over te stappen van gas naar het warmtenet, bij de particulieren ligt het % op 88. Ruim boven het door de gemeenteraad vereiste aantal van 85%. Voor woningeigenaren die nog twijfelen blijft het tot de start van de aanleg mogelijk kosteloos over te stappen naar het warmtenet.
Bewerking foto's: E.Ruis