Aftrap voor verkiezingen op 24 november

Op 12 november zond RTV Purmerend het eerste verkiezingsdebat uit in aanloop naar de raadsverkiezingen van 24 november. Het Purmerendse publiek kon in twee rondes kennismaken met de partijen. In de eerste ronde over parkeren kwam Tijmstra (CDA) naar voren als een ervaren debater met flink wat kennis van zaken. Begrijpelijk, want zij is nu de verantwoordelijk wethouder. Bij de tweede ronde over afval hielden Boer (Leefbaar Purmerend), Van Damme (Lijst van Damme) en Intres (D66) elkaar in evenwicht.

Recht op een eigen parkeerplek

Over de vraag of elke bewoner recht heeft op een eigen parkeerplaats kon Tijmstra (CDA) meteen aan de bak tegen drie partijen, FvD, PVV en de VVD, die de auto hoog in het vaandel hebben. Moinat (PVV) vond dat rondjes rijden voor een parkeerplek maar eens afgelopen moest zijn. Tijmstra wees er fijntjes op dat het parkeren van bewoners niet op één hoop gegooid kan worden met dat van bezoekers. Daarin zit een hoop verschil aldus de CDA lijsttrekker.

Parkeren in de binnenstad

Voor bezoekers van de binnenstad moet de parkeergarage bij het stadhuis een oplossing bieden. Voor van der Weit is dat geenszins het geval: ‘Die plek is veel te ver van het centrum’. Ik begrijp daar niets van antwoordde Tijmstra: ‘De VVD was zelf eerst voorstander van een parkeergarage onder de Brantjesoever, dat ligt op dezelfde hoogte’. Pardoel (FvD) mengde zich in de discussie met de sloop van ’t Lammetje op de Schapenmarkt: ‘Een krankzinnig plan’. Hij eiste op die plek een nieuwe parkeergarage, maar kon herhaaldelijk niet aangeven waar het geld vandaan moest komen. Overigens bleken Tijmstra en van der Weit het eens met de terugkeer (op termijn) van parkeerplekken op de Schapenmarkt.

Kopen zonder parkeerplek

Bewoners van nieuwe woningen in de binnenstad krijgen niet automatisch meer een parkeerplaats en weten dat als ze hun huis kopen. Het staat duidelijk in de brochures.  Tijmstra: ‘De afgelopen jaren zijn er 400 woningen in de binnenstad bijgekomen, maar niet meer ruimte.  Kopers van de Brantjesoever appartementen waren er heel snel bij en lieten zich niet afschrikken door het ontbreken van parkeerplekken’.

Afval beter scheiden

In de tweede ronde discussieerden D66, Leefbaar Purmerend (LB), Lijst van Damme (LvD) en groep HOP over hoe het afval beter gescheiden kan worden. De partijen waren het eens dat het scheidingspercentage in Purmerend veel te laag is, maar zo’n 57%. De verschillen werden zichtbaar toen het over de oplossingen ging.

Oplossingen

Voor Intres (D66) zit het probleem vooral bij de hoogbouw. Intres: ‘Wij moeten het voor de hoogbouw bewoners makkelijker maken om afval te scheiden’. Fleeré (Groep HOP) wil containers bij de hoogbouw. Wat nu precies wel en niet plastic afval is, is volgens Van Damme niet duidelijk. Daarom wil hij dat de burger daarmee niet langer lastig wordt gevallen, maar dat de verpakkingsindustrie aangesproken wordt. Voor Boer(LP) is dat een stap te ver. ‘Daar gaat de lokale politiek niet over’. Hij wil een betere voorlichting en stelt voor dat niet alleen de burgers afval scheiden, maar dat dit ook nog eens gebeurt bij de vuilverwerker HVC.

Voorkeur voor één tarief

Onlangs is besloten door de raden van Purmerend en Beemster om een verschillend tarief in te voeren voor alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Alleenstaanden betalen minder. De lijsttrekkers van D66 en LP bleken het eens met elkaar. ‘Eén tarief is eigenlijk eerlijker. De gezinsgrootte is geen doorslaggevende factor bij het scheiden van afval’. Intres: ‘Het is een besluit genomen bij de harmonisatie van de tarieven. Het komt over uit de Beemster waar het verschijnsel wel bestond. Op termijn zou het beter zijn om het te wijzigen’.  

Het volgende RTV Purmerend verkiezingsdebat is te zien op zaterdagavond vanaf 19 uur 30 via Ziggo 36/ KPN kanaal 1390.