Armoedebeleid in Purmerend verbeteren

Een beter armoedebeleid, dat was waar de raadscommissie van 13 september zich over boog; met een duur woord de herijking. Verantwoordelijk wethouder Hegger van Stadspartij/BPP wil het huidige maatwerkbeleid aanscherpen. Zijn inzet; preventie en een onderzoek naar een meedoen-pas, waarmee men gratis naar bioscoop, musea of een vereniging kan. Een aantal politieke partijen wil een steviger beleid. Eén waarbij regelingen uitgebreid worden om een grotere doelgroep te kunnen ondersteunen.

Inbreng van politieke partijen

Trees Lamers van GroenLinks had veel werk gemaakt van haar bijdrage. Zij presenteerde een lijst met negen punten, waaronder het verhogen van giften van 1200 naar 2400 euro per jaar en het uitbreiden van toeslagen ook voor mensen met meer dan 120% van het sociaal minimum. Andere partijen kwamen ook met eigen voorstellen, zoals de PvdA en het CDA die veel zien in ontmoetingscentra waar vrijwilligers klaar staan met koffie en een praatje.

Woordvoerder Vogelpoel van de PvdA kwam aanvullend nog met de ‘bijverdienpremie’ voor mensen in de bijstand, met een verwijzing naar al opgedane ervaringen in Amsterdam. Gestraft worden met een ‘armoedeval’ omdat mensen iets meer verdienen dan de regels toelaten; de VVD wil dat daar een onderzoek naar komt. 

Reactie van wethouder Hegger(Stadspartij/BPP)

Wethouder Hegger vroeg zich af of meer mensen toelaten tot de toeslagen regeling wel zo’n goed idee is. Hegger: “De insteek moet niet zijn meer mensen recht geven, maar heeft iemand het ook echt nodig? Bovendien wat doet dat voorstel met het beschikbare budget?” Over het versneld beschikbaar stellen van een meedoen-pas was hij niet optimistisch. “Eerst moet onderzocht worden welke keuze mogelijkheden we kunnen voorleggen. Dat wordt volgend voorjaar.” Wel zegde hij toe navraag te doen naar de werking van de bijverdienpremie in Amsterdam en de mogelijkheid om de giften te verhogen. 

Hoe verder

Een meerderheid van de politieke partijen, D66, GL, FvD, Leefbaar Purmerend, Lijst Schaaij, PvdA, VVD en GroenLinks wil pas op 28 september hun standpunt kenbaar maken over het aangescherpte armoede beleid. Zij wachten eerst de door wethouder Hegger beloofde informatie af en gebruiken de tijd om gezamenlijk met wijzigingsvoorstellen/amendementen te komen waarover in de raadsvergadering dan definitief besloten kan worden. 

Inspreker Kees Tol

Kees Tol sprak voorafgaand aan het debat in namens Caritas en de Protestantse gemeente Purmerend. Hij presenteerde een lijst met aanbevelingen waarvan hij er twee uitlichtte; de verhoging van giften van naar 2400 € en meer mensen toelaten voor de toeslagen. Vrijwilligers houden op dinsdagmorgen spreekuur, waar zij 1 of 2 mensen ontvangen. Raadsleden wilden weten of hij zichzelf als ervaringsdeskundige beschouwt. Tol: “Daar komen mensen die buiten de boot vallen en ten einde raad bij ons aankloppen. Wij kijken dan altijd eerst of wij ze kunnen doorverwijzen. Zo niet dan maken we een plan om ze te helpen.”

Via via hoorde Tol van de notitie Herijking Armoedebeleid. We hebben zelf het initiatief genomen voor een uitnodiging om bij de voorbereiding ook aan tafel te zitten.”

Foto bewerking: E.Ruis