Aula begraafplaats Purmerweg wordt afgestoten

Voor de meeste mensen blijft een bezoek aan een begraafplaats beperkt tot een enkele keer per jaar. Wat er kan of juist niet, is niet altijd duidelijk. Toch zijn er door de gemeente behoorlijk wat regels neergelegd in een verordening over bijvoorbeeld het onderhoud van de graven en de termijn waarop die geruimd worden. De fusie tussen Purmerend en Beemster maakt een nieuwe verordening noodzakelijk. Wat daarin opvalt, is het voorstel van B&W om de aula bij de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Purmerweg af te stoten. 

Onderzoek naar levensvatbaarheid aula

Verantwoordelijk wethouder Verkroost (CDA) heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de aula. Verkroost: “Het gebouw is gedateerd en voldoet niet meer aan de wensen die mensen hebben bij het herdenken van overledenen. Daarnaast is er concurrentie van de nabij gelegen moderne aula van de Associatie/DELA.

Het moderniseren van de aula vraagt een aanzienlijke investering, terwijl het begeleiden van begrafenissen eerder bij een begrafenis ondernemer hoort dan bij de gemeente. De benodigde ervaring ontbreekt evenals de beschikbare menskracht.” Redenen voor het college van B&W zich te scharen achter de conclusie van onderzoeksbureau KYBYS om de aula af te stoten. “Op basis van een contract uit 2013 is er een koper met voorrang die naar verwacht ook gebruik zal maken van het voorkeursrecht. Die wil de aula volledig moderniseren en verduurzamen.” 

Maximaal 15 jaar grafrecht

In de nieuwe verordening zijn de termijnen ingekort. Voor een huurgraf geldt een maximale termijn van 10 jaar. Daarna wordt het geruimd. Voor een particulier graf geldt dezelfde termijn, maar dat kan nog met 5 jaar verlengd worden. Het college van B&W heeft de bevoegdheid om daar nog van af te wijken met een uitgifte van 20 jaar en een verlenging van 10 jaar.

Verder staat er in de verordening dat voor het onderhoud van de begraafplaatsen kwaliteitsniveau B geldt, hetzelfde als voor het openbaar groen in Purmerend. Voor het onderhoud aan het graf is voortaan de huurder verantwoordelijk.
Foto’s: E.Ruis