Bart van Elden (VVD); Oostflank vlottrekken kan

Raadslid Bart van Elden (VVD) was op bezoek ter toelichting van zijn plan om de woningbouw in de Oostflank vlot te trekken. Hij wil de gemeenteraad achter een VVD initiatiefvoorstel krijgen zodat het werk met hulp van een externe marktpartij weer opgepakt kan worden. Het gaat om het gebied ten oosten van Purmerend: van de golfbaan tot en met Purmer Zuid-Zuid.

Van Elden: “ Onlangs heeft het college de raad geïnformeerd over het tijdelijk stilleggen van de planvorming door gebrek aan capaciteit, maar over een nieuwe startdatum wordt niet gesproken. Sinds de grootschalige bijeenkomsten voor geïnteresseerden in 2021 en 2022 is er niets meer gebeurd. Het gevoel van urgentie lijkt verdwenen.” 

Wel bouwgronden, geen personeel

Volgens van Elden is het zonneklaar dat de gemeente geen capaciteit heeft om aan de Oostflank te werken. “ Er zijn simpelweg te weinig mensen om al het werk te doen. De prioriteit is gelegd bij de ontwikkeling van het Waterlandkwartier en de Koog. Doodzonde want er zijn in de Oostflank bouwgronden per direct beschikbaar. Dat ligt bij de andere twee gebieden veel ingewikkelder.” 

Publiek Private Samenwerking 

Het voorstel van Van Elden aan de gemeenteraad behelst een samenwerking op Publiek Private basis tussen de gemeente en bouwfonds BPD, waar ze beiden dan voor 50% inzitten. Van Elden: “ BPD heeft mensen voor de uitvoering, daarmee kan de Oostflank worden vlot getrokken. Belangrijk want 70% van de inwoners heeft bij de enquêtes aangegeven daar voorkeur te hebben voor grondgebonden woningen met een parkeerplek voor de deur. Na de vele plannen met appartementen zijn mensen toe aan een ander type wijk.” 

Voorbeeld Beemster Compagnie

Omdat Van Elden graag verwijst naar de Beemster Compagnie, waarin BPD en de gemeente Beemster samenwerkten, ligt de vraag naar de risico’s van de constructie voor de hand. Hij geeft toe dat daar fouten zijn gemaakt. Van Elden: “ Bij de bouw in de Beemster zijn niet tot nauwelijks sociale huur woningen meegenomen en is geen rekening gehouden met scholen en dergelijke. Om dat te voorkomen wil ik nadere voorwaarden vastleggen over onder andere sociale huur, voorzieningen, parkeer verordening, ontsluiting en dergelijke.” 

Kans op succes?

Omdat het de eerste keer is dat er een initiatiefvoorstel komt op het gebied van Ruimtelijke Ordening vraagt Van Elden steun van de griffie. Uiterlijk half mei zou het voorstel klaar moeten zijn. Of er steun komt van andere partijen en/of de wethouder moet nog afgetast worden. Van Elden: “ De VVD fractie gaat het initiatiefvoorstel sowieso doorzetten. Het ergert mij dat er stilstand is, terwijl er reële kansen liggen.”