Begrotingsdebat overschaduwd door polarisatie in samenleving en raad

Het debat tussen college en raad, woensdag 8 november, over de begroting werd overschaduwd door de harde tegenstellingen over de opvang van Oekraïners tijdens de inspraak en de commissievergadering. Daarover leven grote zorgen. Een meerderheid van de politiek riep het college dan ook op om open en met meer vertrouwen te luisteren naar de inwoners. Dat vraagt besef en lef, aldus Jonk van Stadspartij/BPP. Woordvoerder Intres (D66) vroeg raadsleden en college onderling hetzelfde te doen. Intres: “We moeten samen optrekken en vertrouwen herstellen.” 

Zorgen over de financieel ongewisse toekomst

Vanaf 2026 bezuinigt het Rijk op het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeentes. Ondanks herhaaldelijk overleg tussen Rijk en gemeenten houdt Den Haag daaraan vast. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseerde daarop niet alvast de bezuinigen op te nemen. Een advies dat door alle gemeenten is opgevolgd. Voor Purmerend betekent dit 10,3 miljoen tekort op de begroting van 2026 oplopend tot 12,7 miljoen in 2027. Een meerderheid van de raad is bezorgd en wil van het college horen hoe het verder moet. 

Zere plekken; uitstel en ontbreken van prioriteiten

Oppositiepartijen, waaronder VVD, D66, Gemeentebelangen Purmerend (GBP) en lijst Schaaij toonden zich teleurgesteld in het ontbreken van daadkracht en regie bij het college om de plannen uit het coalitieakkoord waar te maken. Woordvoerder Van Elden (VVD) noemde als voorbeelden; het Karekietpark, P3, de woonplek (voor verslaafde daklozen) en de nieuwe milieustraat. Van Elden: Over deze grootse plannen horen we vrijwel niets meer.” 

Ook het uitgavenpatroon van het college staat bij D66, VVD en GBP ter discussie. Intres (D66) noemde expliciet de oplopende kosten van de reparaties bij de Stadsverwarming en de onlangs goedgekeurde uitbreiding van het zwembad. Intres: Niet alles kan, de grens is bereikt.”

Democratie in Purmerend

Albers van GBP, altijd al bezorgd over de stand van de democratie in Purmerend, luchtte zijn hart: “Een deel van deze raad heeft geen vertrouwen in burgers en ook niet in elkaar. Het referendum is afgeschaft, het vertrouwen in het lokale bestuur is verder gedaald. Geheimhouding en gebrek aan transparantie is de rode draad van dit college.” Hij vroeg het college met welke voorstellen ze komt voor een betrouwbaar bestuur. Steun kreeg hij van FvD, Lijst Schaaij en de PVV. 

Reactie van het college

Na de schorsing kwam het college met de mededeling niet op de afzonderlijke bijdragen van de partijen te reageren, maar donderdag 9 november, met een reactie te komen op gemeenschappelijke punten. Wethouder Hegger (Stadspartij/BPP) dankte enkele partijen voor de expliciet uitgesproken steun. Hij herkende de genoemde dilemma’s, wees op de financiële barrière die ambities in de weg staan en toonde zich bereid om alle uitdagingen aan te gaan en polarisatie te voorkomen.

Burgemeester Van Selm richtte zich in haar slotwoord tot de vergadering met de volgende vraag: “Hoe kunnen wij als raad en college ervoor zorgen verbindend te zijn naar elkaar om een waardig en waarlijk bestuur te vormen?”
Foto E.Ruis