Besluit locatie Woonplek pas na verkiezingen

Besluiten rondom de locatie voor De Woonplek zijn vertraagd. Na de verkiezingen zal meer duidelijk worden over de nieuwe woon-zorgvoorziening voor mensen met complexe problemen in Purmerend. Eerder waren er buurtprotesten, nadat de geplande locatie langs het Oudelandsdijkje bekend werd.

Raadslid Annemiek Nuijens (CDA) stelde vragen over de stand van zaken van het langlopende project De Woonplek. Besluitvorming voor 1 januari 2022 is niet haalbaar, schrijft het college in een repliek. Dit betekent dat besluiten pas na de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende november aan de orde komen.

‘‘We hadden gehoopt dat we de plannen in deze periode konden afronden’’, vertelt een teleurgestelde Nuijens aan RTV Purmerend. ‘‘Er was op een gegeven moment een meerderheid in de raad, maar corona en de wens van andere partijen om locaties te bezoeken heeft geleid tot uitstel. Ik hoop dat het ook in de volgende periode mogelijk is om deze voorziening te realiseren. Op welke plek dan ook.’’

Oudelandsdijkje

Het laatste bericht over de Woonplek dateert van september 2020. In een memo aan de raad vertelde verantwoordelijk wethouder Thijs Kroese (PVDA), dat het door corona vrijwel onmogelijk was om zelfs maar de eerste stappen van het plan op te volgen. Het stappenplan waaraan Kroese refereerde betrof al een alternatief plan. Eerder kwam de wethouder met de plannen om de woon-zorgvoorziening te situeren aan het Oudelandsdijkje, nabij de Waterlandlaan. Vooral bij omwonenden zorgde dit voor ophef. Twee bewoners van nieuwbouwwijk Klein Where startten een petitie. De locatie was hun grootste bezwaar. Het zou te dicht bij voorzieningen als het zwembad, de kinderboerderij, de Speelkraam, maar ook begraafplaats en crematorium liggen.

Boeren blokkeren N235 en N247 met tientallen trekkers en hooibalen