Bewoners Wheredijk in protest na werkzaamheden: "Dit was niet de afspraak"

De bewoners van de Wheredijk in Purmerend zijn boos. Het Hoogheemraadschap heeft als voornemen om de Wheredijk af te sluiten voor gemotoriseerde voertuigen en dat betekent dat de bewoners niet meer zomaar met de auto bij hun woonboot kunnen komen. De 51 woonbooteigenaren hebben zich verenigd met mogelijk juridische stappen als gevolg.

De Wheredijk tussen de Purmerdijk en Kooimanweg, een druk bezochte route voor met name fietsers, was vorig jaar onderdeel van een grootscheepse verandering. In 2020 werd ontdekt dat de dijk op een aantal plekken niet aan de hedendaagse eisen voldoet en 2021 werd het jaar van de dijkverbetering. En meer dan dat, want ook is de weg nu breder en zijn diverse aansluitingen vernieuwd. De bewoners van de dijk waren tevreden, maar dat is nu anders.

"Zonder bericht zijn we geconfronteerd met afsluitpaaltjes en voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van verzinkbare afsluitingspalen", zeggen de bewoners in meerdere brieven die in handen zijn van RTV Purmerend. "De werkzaamheden aan de paaltjes zijn nog bezig, maar als dit klaar is moeten we drie werkdagen van tevoren aangeven wanneer we met de auto bij onze woning willen zijn. Dat accepteren we niet."

Bijeenkomst

De bewoners klommen in maart 2022 in de pen en dienden een verzoek in bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente. "We wilden op korte termijn een bijeenkomst, maar van het Hoogheemraadschap hebben wij een afwijzing gekregen. Volgens hun is de afsluiting op voldoende wijze besproken tijdens individuele gesprekken met bewoners. We hebben het nagevraagd, maar niemand weet hier iets van. Het is een plan dat niet met ons besproken is en wat niet in het projectplan is opgenomen."

Juridische stappen

Naar aanleiding van de afwijzing hebben de bewoners op 10 april opnieuw aangedrongen op een bijeenkomst. Gehoopt wordt dat het nu wel tot een samenzijn komt. "Wij zijn bang dat we in de kou gezet worden door het Hoogheemraadschap. Als er opnieuw geen bijeenkomst wordt georganiseerd, gaan we dit als onbehoorlijk bestuur aanmerken. Wellicht gaan we over tot juridische stappen, want dit kan gewoon niet."

Proces wordt afgewacht

In een reactie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan RTV Purmerend vertelt de organisatie dat er bezwaren zijn ingediend op de ontheffing. "Deze bezwaren gaan volgens de procedure eerst naar onze onafhankelijke adviesbezwarencommissie. Dat is op dit moment gaande, we wachten dit proces af."

Het HHNK heeft bewust gekozen voor geen autoverkeer op de Wheredijk, omdat de dijk door betegeling niet geschikt zou zijn voor motorische voertuigen. De kabels en leidingen lagen eerst in de tuinen en nu in de kruin van het dijklichaam. Als er lekkage is moet er snel worden ingegrepen en daarom is het volgens het Hoogheemraadschap noodzakelijk om geen asfalt boven de leidingen aan te leggen.