Bewoners Meeuwstraat krijgen alsnog rol bij doorontwikkeling Karekietpark

Tijdens de eerste bijeenkomst na de vakantie van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer werd de gemeenteraad gevraagd geld uit te trekken voor een nieuw gebouw ten behoeve van de Klimopschool en een nieuwe sporthal in het Karekietpark. De eerste fase van een driedelig plan waarin op termijn ook het winkelcentrum Leeuwerikplein is betrokken. Een overzichtelijk agenda punt waar alle politieke partijen hun akkoord voor gaven. Totdat Marcel van Wort zich meldde als inspreker namens de bewoners van de Meeuwstraat.  

Pas op 26 augustus van dit jaar realiseerden de bewoners zich dat het participatietraject over het Karekietpark ook hen betreft. Ondanks twee eerdere uitnodigingen melden zij zich pas nadat een uitnodiging op de deurmat viel. Daarin een schets van een 50 meter hoge woontoren naast het winkelcentrum te realiseren in fase 3. Omdat zij daar graag bij betrokken willen zijn, vroegen zij de raad om over dat deel nu niet te besluiten. Uit de eerste reacties bleek dat politieke partijen daar niets voor voelden. Vooral omdat er nog voldoende ruimte en tijd is om in de volgende fases de bewoners te betrekken.

In een memo liet wethouder Kroese (PvdA) weten dat de getekende woontoren van 50 meter naast het winkelcentrum eigenlijk niet past bij  het uitgangspunt om alleen hoog te bouwen bij de Allendelaan.  Hij zegde de bewoners toe al snel met hen te gaan praten over de plannen voor fase 3 rond het winkelcentrum. Raadsleden krijgen daarvan een verslag. Een oplossing waarin alle partijen zich konden vinden.

Hoogte van de bebouwing

Politieke partijen discussieerden verder over de uitgangspunten van het totaalplan. Daarin vormt de hoogte van de bebouwing, 50 meter in de zone bij de Allendelaan, vooral voor het CDA een pijnpunt. Woordvoerder Koot: ‘ Wij willen die 50 meter heroverwegen, omdat de druk op de leefbaarheid in de stad almaar toeneemt’.  Kroese (PvdA) wees hem erop dat uit de gehouden bewoners enquête blijkt dat bewoners daar nu juist nauwelijks problemen mee hebben.

Ontwikkelingen bij het winkelcentrum

Ouderenpartij AOV, D66 en de PvdA drongen er bij Kroese op aan om de eigenaar van het winkelcentrum, vastgoedpartij Deen, te bewegen om mee te doen in de gebiedsontwikkeling. Kroese zegde toe richting Deen een actieve rol te spelen.  

In elk geval 30% sociale huurwoningen

GroenLinks woordvoerder Beijert en Buskoop van Gemeentebelangen Purmerend hadden liever gezien dat in het totale plan meer dan 30% sociale huurwoningen komen. Kroese: ‘Wij zetten in op 30%, elke sociale huurwoning meer vraagt extra geld’.

Eensgezind

De toezeggingen van Kroese richting raadsleden en bewoners leiden ertoe dat met uitzondering van het CDA alle partijen instemden met het voorstel. In de raadsvergadering van 23 september komt het als hamerstuk op de agenda.


Meer nieuws