Bloemenranden in de Beemster

Droogmakerij de Beemster is een belangrijke producent van voedsel. Voor de regio en ver daarbuiten. Vlees en zuivelproducten. Maar ook groente en fruit. Bloemenlinten langs de akkers leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van gebruik van bestrijdingsmiddelen. Diverse partijen hebben elkaar gevonden om gebruik van bloemlinten te bevorderen.

Het aantal agrariërs dat gebruik maakt van de fraai ogende bloemenlinten langs de velden groeit gestaag. Hoewel er nog veel onderzoek nodig is naar de precieze effecten van deze linten, groeit het besef dat insecten een prima alternatief kunnen zijn voor gebruik van insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen. Reden voor diverse organisaties zoals Cono, De Beemsterling, Water, Land en Dijken, de Gemeente Purmerend en anderen om de krachten te bundelen. Ook financieel met de start van het Beemster Fonds.

Donderdagmiddag 12 mei vond op het land van akkerbouwer Jan van Kempen, al jarenlang animator en gebruiker van deze linten, een officieel moment plaats. Samen met ‘Boertje Bram’ (Francis) zaaide hij de laatste strook op zijn land in.

Deze linten hebben op zijn minst een vierledige functie: door de langere bloeiperiode trekt het over een langere periode insecten aan die goed zijn voor de bestrijding van ziektes; de stroken bieden schuilplaatsen aan voor jonge vogels ter bescherming van roofvogels, het voorkomt wegspoelen van bestrijdingsmiddelen naar de sloten en ze zijn fraai. Kortom: nuttig en aangenaam.

Jan van Kempen is al decennialang aan het experimenteren. Hij is er van overtuigd dat de linten er voor gezorgd hebben dat hij al tien jaar lang geen insecticiden meer heeft hoeven te gebruiken. Astrid Francis is wat korter overtuigd van de nut en noodzaak. Maar gaat er nu ook helemaal voor. Vooral omdat de agrariërs ook invloed kunnen hebben op de samenstelling van het zaad. Want elk gewas vraagt om een eigen samenstelling. Zij ziet de linten bij voorkeur als een (alternatieve) teelt.