Bonte Klaver krijgt nieuwe bestemming

De voormalige basisschool ‘de Bonte Klaver’ in Noordbeemster staat al jaren nagenoeg leeg. Zeker nu de verenigingen er door Covid 19 ook niet meer terecht kunnen. Bewoners uit Noordbeemster kunnen tot en met 25 april kenbaar maken wat zij van deze locatie en andere dorpszaken vinden. Uiteindelijk zal de Raad voor de start van de nieuwe gemeente ( 1 januari 2022) de Dorpsvisie Noordbeemster willen vaststellen.

Verkeer, woningbouw, parkeeroverlast en behoud gemeenschapsruimte waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de digitale informatieavond op donderdagavond 15 april. Globaal worden twee varianten besproken voor die locatie: sloop van de voormalige school en daar woningen bouwen voor jongeren en ouderen. Eventueel met enkele kleine bedrijfsunits. Inclusief een vorm van gemeenschapsruimte. De andere variant is behoud van het gebouw als gemeenschapsruimte. Dan zou woningbouw elders moeten plaats vinden. Bijvoorbeeld aan de noordzijde van de Oosthuizerweg richting Oosthuizen of juist aan de ‘stille Oosthuizerweg’. Richting Westbeemster.

Ook de huidige bushalte bij de rotonde is onderwerp van gesprek. Handhaven op de huidige plek of hier een parkachtige situatie creëren. Maar dan moet de halte op een andere plek gerealiseerd worden. Zoals bijna altijd heeft een ingreep in de openbare ruimte altijd consequenties voor andere plekken en bewoners. www.visievanbeemster.nl/noord-en-westbeemster/dorpsontwikkelingsvisie.