Burgemeesters doen oproep: ‘‘Kabinet, maak sociaal leven mogelijk!’’

In een brief aan het kabinet doen de burgemeesters van Zaanstreek-Waterland een oproep om het sociale leven mogelijk te maken. ‘‘Hoewel de besturen zich verantwoordelijk voelen voor het naleven van de maatregelen, maken wij ons zorgen over het afnemende draagvlak.’’

Winkels, bioscopen, concertzalen, theaters, sportfaciliteiten, cafés en restaurants hebben zich eerder innovatief getoond om een veilige toegang mogelijk te maken en kunnen dat nu ook. Dat is de boodschap van de brief die de burgemeesters sturen aan het nieuwe kabinet. ‘‘In onze regio merken wij dat ondernemers zich zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De beperkingen voor sport en culturele voorziening raken het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners.’’

‘Maatregelen zijn te generiek’

Het is tijdens de coronacrisis niet eerder voorgekomen dat de burgemeesters van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad een statement maken tegen de maatregelen. Het schrijven dat verstuurd is roept op om meer duidelijkheid te geven voor alle sectoren. ‘‘Wij verzoeken u om op de kortst mogelijke termijn te komen met een realistisch houvast voor alle sectoren. Dat er ook ondernemingen en verenigingen zullen zijn die niet aan maatregelen kunnen of willen voldoen, is ons ook duidelijk. Maar dat valt beter uit te leggen dan de te sterk generieke maatregelen van dit moment.’’

Zolang de pandemie zich laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn. Dat vereist een nieuw concept waarbij iedereen verder kan.

• Burgemeesters Zaanstreek-Waterland

Concrete oproep

De gemeentebesturen pleiten voor veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder was toegestaan met onder meer een afsprakensysteem, mondkapje en 1,5 meter. Daarnaast moet, als het aan de briefschrijvers ligt, onderwijs en sectoren als sport, cultuur en horeca open. ‘‘Eerder hebben ze zich innovatief getoond om een veilige toegang mogelijk maken. Wij hopen dat uw kabinet dit samen met de brancheorganisaties kan uitwerken en vertalen in nieuwe maatregelen die passend zijn in deze langdurige pandemie.’’