College Beemster over ophef kappen bomen

College Beemster over ophef kappen bomen

Er wordt druk gebouwd in nieuwbouwwijk ‘De Nieuwe Tuinderij Oost’ in Zuidoostbeemster. Kenmerkend voor dit gebied is dat er vanuit het verleden veel bomen en struiken zijn blijven staan. Dit groene karakter is meegenomen in het nieuwbouwplan. Hoewel er tijdens de formele inspraakprocedure nauwelijks reacties zijn binnengekomen op het plan en de kapaanvraag, reageren sommige bewoners nu heftig op het feit dat er gekapt wordt. Wethouders Zeeman en Butter reageren hierop.     

‘We spreken onze teleurstelling uit over het feit dat bewoners die vragen of bezwaren hadden, hier niet eerder mee gekomen zijn. Slechts één bewoner heeft toen een zienswijze ingediend. Er is daarna ook nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om contact met ons of de Beemster Compagnie (de uitvoeringsorganisatie) op te nemen met vragen. Nu we concreet bezig zijn met de uitwerking van die democratisch vastgestelde plannen, worden we plots geconfronteerd met ophef via de (sociale) media.’ In een artikel in het NHD van 18 maart spreekt een koper met afgrijzen over een halvering van het groen. ‘De wijk lijkt opeens bijna op een kale vinexlocatie. Er is met ons ook niet goed gecommuniceerd.’ Na uitleg lijkt hij iets gerustgesteld.

'Onjuiste, suggestieve en kwetsen opmerkingen richting betrokken medewerkers'

Het draait allemaal om groenstrook (‘de windsingel’) door het gebied. De Beemster Compagnie heeft Jan P. Mauritz als deskundige ingehuurd om advies te geven over de kwaliteit van het bestaande groen. Na de sloop van het zwembad heeft er namelijk geen onderhoud meer plaats gevonden aan de bomen en struiken.  Mauritz: ‘Juist om de duurzaamheid en veiligheid van het openbaar groen voor langere tijd te kunnen waarborgen, is het nodig om ook gecontroleerd te kappen. Naast herplanting en snoei. Gebleken is dat veel essen ziek zijn en iepen spontaan om dreigen te vallen. Gezonde bomen hebben ook ruimte nodig om goed te kunnen gedijen.’ Met de veiligheid wordt gedoeld op het toekomstig gebruik van de windsingel voor recreatief gebruik.

‘Wat ons het meest steekt is dat er onjuiste, suggestieve en kwetsende opmerkingen geuit worden richting de betrokken medewerkers’, aldus de wethouders. ‘Onze inzet is juist om het groene karakter te behouden.’ Het college is er van overtuigd dat het ook in dit deel van de Nieuwe Tuinderij Oost zeer aangenaam wonen wordt.