Corona beïnvloedde luchtverontreiniging in Purmerend

In Purmerend wordt sinds 2020 op tien plekken stikstofdioxide (NO2) gemeten als indicator voor luchtvervuiling door verkeer. Vorige maand werden de resultaten over 2022 bekend. Met tot nu toe drie jaarresultaten op rij is te zien dat bij de meeste locaties in 2021 sprake was van een zichtbare afname, maar in 2022 weer van een toename. Een woordvoerder van de GGD hierover: “Dit zou mogelijk het effect kunnen zijn van de in maart 2020 ingevoerde corona maatregelen, zoals vermindering van weg- en vliegverkeer.”
Geïnteresseerd in de resultaten van alle tien de locaties, gebruik deze KNOP 

Betekenis van de Europese richtlijn 40 µg/m3

Stikstofdioxide (NO2) wordt uitgedrukt in microgram per vierkante meter, µg/m3. In Nederland geldt de Europese wettelijke grenswaarde van 40 µg/m3 gemiddeld per jaar. Het is niet zo dat die waarde een grens is tussen wel of geen gezondheidseffecten. “Bij alle waarden onder de 40 µg/m3 worden gezondheidseffecten gezien aldus de woordvoerder van de GGD dus hoe schoner hoe beter.” 

Op alle tien de locaties in Purmerend blijven de jaargemiddelden onder de grenswaarde. Op de locatie Gedempte Where/Oude vismarkt is het hoogste jaargemiddelde 25,9 µg/m3, de Slaperdijk heeft het laagste gemiddelde met 15,3 µg/m3. 

Over de methode van meten

Voor de metingen worden Palmes-buisjes gebruikt. Plastic buisjes met daarin een chemische stof waarmee NO2 kan worden bepaald. De buisjes zijn 7 cm lang en bevatten aan één kant een chemische stof die zich bindt aan NO2. De buisjes werken ongeveer een maand. Per jaar worden ze 13 keer vervangen. De metingen worden uitgevoerd door medewerkers van de GGD Amsterdam.
Foto: E.Ruis