D66: ‘Provincie en Purmerend op ramkoers over Beusebos´

De plannen van de gemeente Purmerend met het Beusebos zijn al langer bekend. Ze is voorstander van de bouw van een van der Valk hotel. Het bestemmingsplan daarvoor heeft ter inzage gelegen van 14 mei tot en met 24 juni. Iedereen die dat wilde kon daarover een zienswijze naar voren brengen. Ook de provincie Noord-Holland heeft dat gedaan. Iets wat nodig is om de huidige plannen van de gemeente tegen te kunnen houden. Mark Intres (D66) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Hij constateert dat gemeente en provincie op ramkoers liggen over de toekomst van het Beusebos.

Iris Voorloop, fotograaf

B&W van de gemeente Purmerend menen dat zij de zeggenschap hebben en de provincie is van oordeel dat de gemeente het plan moet aanpassen omdat er provinciale belangen mee gemoeid zijn. Purmerend is dat niet van zins. Als dat zo blijft, overweegt het dagelijks bestuur van de provincie  aanpassingen voor te schrijven of tegen het besluit van de gemeente in beroep te gaan.

D66 wil die clash voorkomen en stelt B&W de vraag of zij bereid is om met de provincie in gesprek te gaan over eventuele aanpassingen van het plan. Intres: ’Dit is ook geen goede manier van omgaan met elkaar’. Als de gemeente bereid is tot aanpassingen is dit een eerste stap. Dat komt dan in de richting die wij altijd hebben voorgestaan; aanpassing van de hoogte van het gebouw en ¾ van het bos moet onbebouwd blijven.’