De komende - en de gaande man

Bloemen waren er voor het nieuwe raadslid Ruben van Kuik van GroenLinks. Hij werd gisteravond, 28 september, door de gemeenteraad geïnstalleerd. Na het ‘Verklaar en Beloof ik’, werd hij door burgemeester van Selm welkom geheten: “Je bent voor de raad een oude bekende want je zat hier al eerder.” Direct aan het begin van de vergadering herdacht van Selm in aanwezigheid van zijn familieleden oud-Groenlinks raadslid Pieter Janssen, die eind juli dit jaar overleed. 

Afscheidswoorden voor Peter Zwart

Eerder deze week maakte Peter Zwart van GroenLinks zijn vertrek bekend. Hij bekende meer tijd voor zijn operatie herstel nodig te hebben dan gedacht. Zwart: “In de praktijk ontbreekt het mij aan voldoende energie om aan alle verplichtingen van het raads- en fractiewerk te kunnen voldoen.” Van Selm typeerde Zwart als een zeer betrokken en bevlogen raadslid. Van Selm: Er is alle begrip voor je beslissing om te stoppen. Moedig van je dat je kiest voor je gezondheid. Je gaat gemist worden.”

Foto: Piet Jonker Weidevenner.nl