RTV Purmerend.nl

De Pijp bezoekt Beemster

Jongeren en medewerkers van wijkcentrum De Edelsteen in de Pijp hebben een bezoek gebracht aan de Beemster. Als voorbereiding op de jaarlijkse 4 mei herdenking op de plek waar vroeger ijssalon Koco zat.

Jongeren uit de Pijp in Amsterdam organiseren al een aantal jaren met succes een 4 mei herdenking op de plek waar in 1941 de twee Joodse eigenaren van de ijssalon Koco werden gearresteerd. Als reactie op de oproer tegen deze arrestatie werden 400 Joden gedeporteerd. Dit vormde een belangrijke aanleiding tot de Februaristaking. De jongeren worden daarbij ondersteund door bewoners uit de Pijp en medewerkers van het wijkcentrum De Edelsteen in de Diamantbuurt. Onderdeel van de Stichting Combiwel.

Hongerwinter

In aanloop naar deze herdenking worden er jaarlijks meerdere uitstapjes voor de jongeren georganiseerd naar locaties die een speciale betekenis hebben gehad in de 2e Wereldoorlog. Zo werd in voorgaande jaren bezoekjes gebracht aan o.a. het Oranjehotel en de Grebbelinie. Dit jaar was gekozen voor het thema ‘Hongerwinter’. Veel Amsterdammers trokken in de strenge winter van 1944/’45 naar onder meer de Beemster op zoek naar voedsel en brandstof.

Rondje Beemster

Het gezelschap werd in Middenbeemster ontvangen op ’t Landje. De plek waar jaarlijks de 4 mei herdenking plaats vindt. De heer Falger gaf hier toelichting op de vele namen die vermeld staan op het enkele jaren geleden onthulde nieuwe monument. Hij liet de jongeren ook het pand zien waar een onderduiker werd opgepakt. Met de bus trok het gezelschap vervolgens door de polder waar Cor Roet aan de hand van door hem beschikbaar gestelde historische foto’s vertelde over belangrijke locaties. Plekken waar onderduikers bescherming hadden genoten, waar in de hongerwinter voedsel werd verstrekt maar ook huizen waar NSB'ers hadden gewoond.

Inundatiesluizen

In de Zuiddijk zijn de inundatiesluizen nog goed zichtbaar. De polder heeft tweemaal (deels) onder water gestaan. Met alle gevolgen van dien. Er werd hier een prachtige wandeling ondernomen. Veel jongeren moesten duidelijk wennen aan de Beemster geur van mest. Al waren ze allemaal vertederd door de lammeren.

Fort Spijkerboor

In fort Spijkerboor vertelde Cees de Groot in vogelvlucht de geschiedenis van dit grote fort. Daarna citeerde Corrie Beemsterboer-Köhne aandoenlijke citaten uit het door haar vader bijgehouden oorlogsdagboek. Nog concreter werden de gevolgen van de oorlog door de verhalen van mevrouw Marijtje Karssen-Prins. Als jong meisje heeft zij de oorlog nog meegemaakt. Vooral deze verhalen maakten zichtbaar grote indruk op de jongeren uit Amsterdam.

Jongerencomité 4 en 5 mei

Vroeg in de avond vertrok de bus weer richting de hoofdstad. Waar hen nog veel werk wacht om de herdenking aan de van Woustraat te organiseren. Waar het eerste jaar zo’n vijftig mensen kwamen, trekt herdenking nu honderden belangstellenden.

Foto's: Geert Heikens