Debat over nieuw armoede beleid leidt niet grote veranderingen

Discussies over armoedebeleid en bestaanszekerheid spelen niet alleen in politiek Den Haag. In Purmerend hadden maar liefst 11 van de 13 partijen zich voorbereid op het armoede debat in de raad van 28 september door het indienen en mede ondersteunen van wijzigingsvoorstellen en moties. 

Van de zeven wijzigingsvoorstellen werden er vijf door de raad aanvaard waaronder één van de PvdA, GroenLinks (GL) en D66 voor het gratis verspreiden van menstruatie materiaal en één van GL, Gemeentebelangen Purmerend (GBP) en lijst Schaaij over het verhogen van giften vrijstelling in de bijstand tot een bedrag van 1800 euro.

De rest ging over tekstwijzigingen en mogelijke onderzoeken. De meest verstrekkende motie van GL, GBP en Leefbaar Purmerend (LP) om meer mensen te laten profiteren van de ‘Meerdoen-regelingen’ werd verworpen. 

Meer mensen bereiken met de Meer-doen regelingen

De huidige grens om mensen mee te laten doen aan speciale regelingen ligt op 120% van de bijstandsuitkering. Gl, GBP en LP willen dat verhoogd zien naar 130% omdat de groep mensen onder het bestaansminimum steeds groter wordt.Boer van LP: “ Met die maatregel help je meer mensen.” 

Reactie wethouder Hegger (Stadspartij/BPP)

Tijdens het debat baseerde wethouder Hegger (Stadspartij/BPP) zich op het maatwerk principe. Hegger: “Met maatwerk kunnen we nu al mensen helpen. Zelfs die met een inkomen boven de 120% van de bijstand en bijvoorbeeld hoge woonlasten.” Dat ontlokte bij Jordi Albers van GBP de volgende uitspraak: “Dat kan zijn, maar met de ophoging van 130% bereik je meer mensen die het nodig hebben.” 

Raadslid Schaaij wees de wethouder op de gemeentelijke website. Schaaij: “Daarin worden mensen met meer dan 120% bijstandsuitkering ontmoedigd een aanvraag te doen.” Hegger zegde toe dat zo spoedig mogelijk te veranderen.

Bij de stemming kreeg de motie 16 stemmen voor van GL, GBP, D66, PVV, FVD, lijst Schaaij, FvD, LP en de PvdA. De raad verwierp de motie met 19 stemmen tegen van CDA, VVD, Stadspartij/BPP, PB21 en AOV. 
Fotobewerking: E.Ruis