Digitale informatiebijeenkomst hotel Beusebos

De gemeente organiseert woensdag 26 mei een digitale informatiebijeenkomst over het plan voor een hotel in het Beusebos. Het college van B&W heeft onlangs ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van het hotel.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt er een presentatie vertoond van de plannen en deelnemers kunnen vragen stellen via de chat aan de ondernemer of gemeente. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage van 14 mei tot en met 24 juni 2021. Dit kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. In verband met COVID-19 is het niet mogelijk om de stukken te bekijken op het stadhuis. Iedereen kan schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde geluidhinder naar voren brengen. Er kan een schriftelijke inspraakreactie worden ingediend over het beeldkwaliteitsplan. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst kan tot dinsdag 25 mei 12.00 uur via het e-mailadres hotelkomA7@purmerend.nl. Schriftelijke reacties kunnen ook hiernaar verstuurd worden. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via (0299) 452 452.