Diploma's en afscheid tijdens korpsavond brandweer Beemster

Brand meester, het is een term uit de brandweerwereld. Het is echter ook de naam van de jaarlijks gehouden vergadering van de brandweerteams uit Midden- en Zuidoostbeemster. Op vrijdagavond 1 juli kon na geruime tijd weer een collectieve bijeenkomst gehouden worden in de kazerne in Middenbeemster. Burgemeester Don Bijl had ondanks zijn volle agenda toch tijd gevonden om een deel van de bijeenkomst bij te wonen.

De burgemeester sprak zijn zorg uit over de nieuwe ontwikkelingen gebaseerd op Europese wetgeving. "Zeker in Nederland waarop we steunen op een grote groep vrijwilligers, is er veel te verliezen. We moeten er voor waken de spirit en professionaliteit te behouden." Zijn zorg was ook gericht op de kostenontwikkeling. In de komende periode zal er een transitie plaats vinden van diesel naar elektrisch. In het kader van de duurzaamheid een begrijpelijke maar wel dure stap. "De vraag is wie dat gaat betalen." Toch sprak de heer Bijl zijn vertrouwen uit in de toekomst. De korpsen hebben wel voor hetere vuren gestaan.

Vrouwen van de BOB

Speciale aandacht was er deze avond voor de vrouwen van de BOB: Bureau Ondersteuning Brandweer. Waar het korps bijna uitsluitend mannen telt, bestaat deze ondersteunende ploeg opvallend genoeg geheel uit vrouwen.

Lovende woorden

Na de traditionele uitreikingen van de diploma’s en getuigschriften, met terugwerkende kracht waren dat dit keer een fiks aantal, was het de beurt aan de jubilarissen en mensen die afscheid namen van het korps. Voor allen waren er lovende woorden, de benodigde versierselen en bloemen.

Terugblik

Tenslotte werd aan de hand van foto’s teruggeblikt op de diverse hulpverleningen. Uiteraard branden maar in de Beemster zeker ook voor ongevallen en 'paarden in de sloot'. Deze beelden leverde hilarische reacties op uit de zaal. Uit de cijfers bleek dat de afgelopen jaren in beide korpsen gelukkig minder vaak was uitgerukt dan het jaargemiddelde van zestig.

RTV Purmerend maakte ook een reportage overde korpsavond.