RTV Purmerend.nl

Doortrekken fietspad Purmerenderweg van de kaart

Vanaf de kruising met de Rijperweg ligt er richting Purmerend een vrijliggend fietspad langs de Purmerenderweg. Het college heeft na onderzoek besloten om dit fietspad niet door te trekken richting Oosthuizen. De huidige situatie met fietssuggestiestroken blijft op dit gedeelte gehandhaafd.

Na een dodelijk (fiets)ongeval langs het noordelijk deel van de Purmerenderweg, heeft de toenmalige gemeenteraad van Beemster in 2017 besloten een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een vrijliggend fietspad. Aanwonenden hadden toen al gesignaleerd dat de inmiddels gerealiseerde aansluiting van de Purmerenderweg op de N224 een verkeer aantrekkende (onveiliger) situatie zou opleveren. 

Dit onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. Naar aanleiding van de uitkomst hiervan heeft het college besloten om de huidige situatie te handhaven. Ondertussen is de fietsoversteekplaats op de T kruising Rijperweg/Purmerenderweg wel aangepast. Fietsers kunnen halverwege de oversteek op de rijweg wachten.

Niet rechtvaardigt

Het college heeft gemeend dat op basis van de zeer lage intensiteit van het (fiets)verkeer op het noordelijk traject van de Purmerenderweg een fikse investering van (geraamd) 8,5 miljoen euro niet rechtvaardigt. Tellingen wezen uit dat er op een werkdag 150 tot 200 fietsers en 3.300 tot 4.000 motorvoertuigen gebruik maken van de weg. Ruimtelijke aanpassingen zouden in het Unesco Werelderfgoed lastig zijn door te voeren. De gewenste verkeersveiligheid zou niet optimaal verbeteren omdat er toch sprake blijft van oversteken. “Ook op het fietspad zelf kunnen ongevallen plaatsvinden”, aldus de toelichting op het besluit.

Foto: Geert Heikens