Drie maanden winst bij reparatie brug A7 door intensieve samenwerking

Op vrijdag 10 november 2023 hield Rijkswaterstaat samen met de gemeente Purmerend en diverse ondernemingsverenigingen een persconferentie over de reparatie aan de brug over de A7 bij het NoordHollandsch kanaal. Opmerkelijk nieuws; het werk aan de brug is teruggebracht van 8 naar 5 maanden. Het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de aanwezigen. Wij spraken afgelopen week met Thierry van der Weide, Purmerender en betrokken vanuit de regionale ondernemersvereniging VOWA. Hoe en wie hebben dat huzarenstuk tot stand gebracht? 

Boren en ploegendiensten

Van der Weide schetst het beeld van een voortvarende overheid. “Rijkswaterstaat wilde met ons als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daarop hebben wij suggesties aangedragen afkomstig van Bas de Lange en Ruud van ’t Hek van de gelijknamige firma. Ron Rijser, aanwezig namens de transporteurs Noord-Holland, heeft eveneens meegedacht. De uiteindelijke oplossing is een snellere manier van boren (27.000 gaten) en de inzet van ploegendienst. De geboden oplossingen zijn door het ministerie geaccepteerd.” 

Anders dan zomaar lobbyen

Van der Weide: “ Het was anders dan alleen maar lobbyen. Van tegenstanders werden we medestanders met een gezamenlijk doel. Er werd razendsnel geschakeld. Een afspraak soms al binnen een uur, als het nodig was. En belangrijk er was sprake van een open houding en eerlijk communiceren naar elkaar.” 

Een gekkenhuis van 1 april tot 1 september

De werkzaamheden starten per 1 april 2024 en duren tot en met eind augustus. Rijkswaterstaat sluit één rijbaan af voor het werk. Het verkeer wordt over de andere rijbaan geleid, waar vier smalle rijstroken (2x2) gemaakt worden met een limiet van 70 km per uur. Op het kaartje is zichtbaar welke op- en afritten afgesloten worden. Van der Weide verwacht dat automobilisten via het stadje gaan rijden om de file op de A7 te vermijden. “De route gaat dan heen en weer via de Sluisbrug en de Beemsterbrug. Die sluisbrug is niet meer zo fris. De brug kleppert al. Ik houd mijn hart vast. Voorspel je dat heel Purmerend vast komt te staan.“ 

Informatie bijeenkomst in de beuk op 28 november

Voor wie het allemaal wil weten, organiseert Rijkswaterstaat op 28 november een informatie bijeenkomst in de Beuk tussen 17.00 en 19.30 uur. Dan wordt meer bekend over de plannen en maatregelen die Rijkswaterstaat en de gemeente nemen om het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden. Zo werkt Rijkswaterstaat aan actuele reistijdinformatie waarmee iedereen zijn eigen reis zo goed en snel mogelijk kan plannen.