Eerste referendum aanvraag ooit in Purmerend

Gezamenlijk meldden de heren Piorunek en Burghgraef, initiatiefnemers van het referendum, zich woensdagochtend bij de gemeente met een verzoek voor een referendum. Het eerste ooit in de gemeente Purmerend. Het onderwerp is het hoogbouwplan voor de Kooimanweg. 

De twee initiatiefnemers zeggen een grote groep Purmerenders te vertegenwoordigen die de hoogbouw aan de Kooimanweg niet ziet zitten. Hun belangrijkste bezwaar geldt de hoogte van de drie torens met 15, 17 en 19 verdiepingen. Tevens willen de bezwaarmakers een groene muur aan de kant van het spoor, zodat bewoners aan de overkant van het spoor niet tegen een grijze wand hoeven aan te kijken.

De achterliggende reden voor hun initiatief is de angst dat het plan de identiteit van het oude stadje zal aantasten. Bovendien voorzien zij allerlei overlast van parkeerders , verkeersdrukte, windhinder en schaduwwerking. 

Tekst gaat verder onder de video.

Wat is er benodigd voor een referendum?

Twee dagen voor aanvang van de raadsvergadering van 23 februari moeten de initiatiefnemers een officieel verzoek indienen, waarvoor 200 mensen in het stadhuis hun handtekening moeten zetten. De raad beslist in de vergadering van 23 februari of het verzoek voldoet aan de regels. Is dat positief dan volgt een definitief verzoek waarvoor nog eens 775 handtekeningen ter plekke gezet moeten worden. Het definitieve besluit over het bestemmingsplan wordt uitgesteld. 

Hoe verder

Gebaseerd op een voorzet van de initiatiefnemers is het de raad die vraagstelling en bijbehorende antwoord categorie├źn van het referendum vaststelt. Dat komt uiteindelijk op het stembiljet. Om geldig te zijn moet 40% van de kiesgerechtigden gaan stemmen. Blijkt daarvan een meerderheid voor dan betekent dat een positieve uitkomst. Het is een raadplegend referendum, dat wil zeggen dat het bestemmingsplan Kooimanweg weer ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd inclusief de uitslag van het referendum en het advies van het college. De gemeenteraad heeft dus het laatste beslissende woord.

Foto's: Evert Ruis