Eerste tijdelijke woningen Verzetslaan geplaatst

Het heeft even geduurd, maar er is een begin gemaakt met het plaatsen van in totaal 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan. De woningen achter McDonalds moeten vóór het eind van het jaar opgeleverd zijn. Het is de vierde en laatste locatie in de stad waar de gemeente tijdelijke woningen laat verrijzen. Eerder zijn al woningen opgeleverd aan de Kanaaldijk, Etserstraat en Karekietpark. Het totaal aantal tijdelijke woningen komt op 200.

Het complex bestaat uit drie woonblokken van elk drie verdiepingen hoog. Elke studio is ongeveer 25 m2 en de huur bedraagt vijfhonderd euro per maand exclusief servicekosten. De gemeente wil ook investeren in groen rondom de woningen aan de Verzetslaan.

De tijdelijke woningen zijn bestemd voor een kwetsbare groep Purmerenders. Het is de bedoeling dat zeventig procent van de tijdelijke woningen wordt toegewezen via het WMO-loket. Het gaat hierbij onder meer om mensen die bijvoorbeeld een urgentieverklaring hebben. De overige dertig procent gaat via loting. Op dit moment is aanmelden voor een tijdelijke woning niet mogelijk, meldt de gemeente op haar website. De gemeente maakt later bekend wanneer dat weer mogelijk is.

De woningen zijn bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. De bewoners krijgen een huurcontract voor twee jaar. Daarna wordt gekeken of ze kunnen doorstromen naar een reguliere woning. De tijdelijke woningen zelf blijven maximaal tien jaar staan.