Eindelijk wordt oude postkantoor gesloopt

De sloop van het oude postkantoor start op 31 januari. Veel Purmerenders zullen er blij mee zijn, want het voormalige postkantoor was verworden tot een steen des aanstoots. Na de presentatie van het laatste ontwerp bleef het meer dan twee jaar stil. Eindelijk wordt nu een begin gemaakt met de sloop van het pand. Wethouder Tijmstra (CDA) schrijft de raadsleden dat de feitelijke bouw van het nieuwbouwproject in mei van dit jaar begint.  

Dat het allemaal zo lang heeft stilgelegen komt door capaciteitsproblemen bij Liander verantwoordelijk voor het afsluiten van de elektra. Dat gebeurt binnenkort. Daarna wordt het aanwezige asbest verwijderd. 

Resterende bomen weg voor toegang bouwterrein 

Een bijkomend probleem is het bereikbaar maken van het bouwterrein. Om fietsende scholieren niet in gevaar te brengen, komt de toegang van het bouwterrein aan de kant van het voormalige parkeerterrein. De drie bomen die er staan, worden gekapt. Tijmstra: ‘ Ze staan in de weg en één van de drie is zo slecht dat die sowieso gekapt moet worden’. De ontwikkelaar zal ter vervanging na de bouw drie nieuwe bomen plaatsen’.   

Het bouwplan varieert in hoogte tussen de zes en acht verdiepingen. Het voorziet in 158 huurwoningen en 65 parkeerplekken. Het ontwerp werd bij de presentatie door een meerderheid van de politieke partijen geroemd vanwege de historiserende elementen waarmee het ontwerp past bij het karakter van de binnenstad.