Extra raadsvergadering door problemen nieuwbouw Terrazzaplan

Purmerendse raadsleden onderbreken hun vakantie voor een extra raadsvergadering. Aanleiding zijn de problemen rond het nieuwbouwplan Terrazza op de plek van het vroegere Marts Meubels aan de Waterlandlaan. Jordi Albers van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) heeft alles op alles gezet om die vergadering voor elkaar te krijgen. Met succes want waar de agenda commissie van de gemeenteraad zich eerder verzette, komt er op 27 juli toch een extra vergadering. 

Kern van het probleem

Nieuwbouwplan Terrazza, met 291 appartementen waarvan 84 sociale huurwoningen, hangt aan een zijden draad. De voortgang van het project staat onder druk door de deadline van 1 oktober. Op die datum moet de omgevingsvergunning voor ontwikkelaar en aannemer klaar liggen. Zo niet dan kunnen zij zich terugtrekken of in het geval van de aannemer een nieuwe prijs bepalen. Voor het college van burgemeester en wethouders (B&W) een belangrijke reden om de gemeenteraad te vragen de besluitvorming over de omgevingsvergunning te vervroegen van eind september naar juli, teneinde meer tijd te hebben om de omgevingsvergunning te kunnen voorbereiden. 

Afwijzing door agenda commissie

De agenda commissie van de gemeenteraad die over het verzoek moet besluiten, kwam oorspronkelijk met een afwijzing omdat zij niet overtuigd was van de urgentie. “Alleen urgente en onvoorziene omstandigheden maken een extra raadsvergadering mogelijk. Daarbij is er geen garantie dat de uitvoering van het project dan definitief doorgaat.” 

Reacties

Onder aanvoering van Albers (GBP) richten raadsleden van GBP, fractie Schaaij, GroenLinks, PvdA en PVV vervolgens een verzoek voor een extra vergadering aan burgemeester van Selm. Zij laten in hun aanvraag het volgende weten: ”Wij hebben het college verzoek voor een extra vergadering beoordeeld op inhoud en die weegt voor ons zwaarder dan procedures. Als wij de bouw van 291 appartementen waarvan 84 sociale huur kunnen redden met een extra raadsvergadering tijdens de vakantie, dan nemen we als raad onze eigen woningambitie heel serieus. Een besluit van de raad in juli versterkt de kans op doorgaan.” 

Stefan van Schaik; directeur-bestuurder Wooncompagnie

Van Schaik, direct betrokken bij het project, wint er geen doekjes om: “De extra raadsvergadering biedt kansen op voortzetting van het project. De agenda commissie van de raad was eerder tegen een vergadering in juli omdat de bezwaarprocedures (duur 6 weken) ondanks de tijdswinst voor 1 oktober toch nog niet afgerond zouden zijn. Maar geen extra raadsvergadering betekent dat de kansen die er wel zijn, belemmerd worden.” 

Hoe verder

Inmiddels is het verzoek gehonoreerd en staat de extra raadsvergadering geagendeerd voor 27 juli. Albers hoopt op de aanwezigheid van een meerderheid van de raad. Dan is het nog afwachten of een meerderheid besluit tot het afgeven van de omgevingsvergunning.

Foto E.Ruis