Fel maar fair verkiezingsdebat over bouwen en wonen

Het laatste RTV verkiezingsdebat was fel maar fair. PvdA en VVD botsten over de noodzaak van sociale huurwoningen. VVD lijsttrekker van der Weit moest het daarbij opnemen tegen lijsttrekker Kroese (PvdA). Die kwam naar het debat met het resultaat  van 5800 woningen klaar of in aanbouw, waaronder 2100 sociale huur.

Wel of geen sociale huurwoningen

De belofte van de VVD om te bouwen voor alle prijsklassen werd door Kroese (PvdA) bij de start van het debat direct weersproken. Kroese: ‘ In jullie verkiezingsprogramma staat dat er geen sociale huurwoningen bijkomen’. Van der Weit antwoordde dat de VVD kiest voor goedkope koopwoningen. Dat vrijwel geen startende jongere zich dat kan permitteren bestreed van der Weit. ‘Er zijn creatieve oplossingen, zoals koop-huurconstructies’. Een verbaasde Kroese: ‘In welke wereld leeft u?  

Toepassing van de 30/30/40 regeling

Verderop in het debat meldde Van der Weit niet perse tegen de 30% sociale huur- 30% doorstroom- en 40% vrije sector woningen te zijn. Het VVD bezwaar geldt vooral de toepassing van de regel op ieder nieuwbouwproject. Van der Weit: ‘Dat zet de markt op slot en er zou nog sneller gebouwd kunnen worden. Nu zijn het nog grotendeels de plannen van de oude coalitie’. Kroese: ‘Er is in de laatste drie jaar meer gebeurd dan in de 10 jaar daarvoor. Kijk zelf eens naar alle nieuwbouw projecten. Er is juist volop beweging in de markt’ .

Rotgans van het AOV  bevestigde het verhaal van Kroese. Rotgans: ‘Ontwikkelaars vragen om de 30/30/40% regel per project. Zij ervaren dat als een gelijke kans voor iedereen’.  In tegenstelling tot de VVD kiest lijsttrekker Albers van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) wel voor toepassing van de regel per project. Albers: ‘Dat zorgt ervoor dat er verschillende groepen mensen in een wijk wonen’.

Meer dan 40% sociale huur

Van GBP is bekend dat die partij voorstander is van 40% sociale huur in plaats van 30%. Albers verwees naar Amsterdam waar de regel van 40% geldt. Kroese reageerde als volgt: ‘ Ik heb liever partijen die uitgaan van 30% en er daar ook voor staan dan een partij die alleen maar roept 40%. Bij concrete bouwprojecten zoals de Luitje Broekemastraat en de Westerdraaij stemde GBP daartegen’.
Rotgans (AOV): ‘ Ik ben trots op wat dit college, niet alleen de PvdA, gerealiseerd heeft met de 30/30/40 verhouding. Die verdeling vinden wij ook echt nodig’.

Voorrang voor statushouders?

Kroese (PvdA) gaf aan te worstelen met de regels die gemeenten opgelegd krijgen voor het huisvesten van statushouders. Voor hem speelt ook een rol dat deelnemen aan de samenleving alleen maar kan met een eigen plek. Hij verzette zich tegen het beeld dat alle nieuwbouw woningen naar vluchtelingen gaan. Kroese: ‘ Van de 800 verhuringen per jaar gaan er 16 naar statushouders’.

Gemeenten kunnen zich niet onttrekken aan de verplichting om huisvesting te organiseren voor statushouders. Albers van het GBP deed alsof er geen regels zijn opgelegd. Albers: ‘Statushouders sluiten aan achter in de rij’. Lijsttrekkers van AOV, PvdA en VVD wezen hem eensgezind nog eens op de verplichting vanuit het Rijk. Van der Weit opperde om de oplossing te zoeken in tijdelijke woningen. Iets waar Kroese wel oren naar had’.