Fel verzet tegen opvang 1500 Oekraïners, maar ook roep om menselijkheid

De opvang van Oekraïners laat de Purmerenders niet koud. Zo’n 500 mensen kwamen woensdagavond naar de inspraakavond van de gemeente. Op de agenda de grootschalige opvang in de Purmer Zuid-Zuid. Onder de bezoekers veel sympathisanten van de actie ‘stop de megaopvanglocatie’, maar ook enkele voorstanders van het plan. In totaal waren 24 insprekers aangemeld. Insprekers tegen het plan en hun aanhangers waren fel. Bij het andere geluid van voorstanders, verlieten velen de zaal. 

1500 Oekraïners op één locatie

Argumenten van tegenstanders kwamen voort uit het grootschalige karakter van de opvang. 1500 Oekraïners, op één opvanglocatie, bleek duidelijk een brug te ver. “Onwenselijk voor de wijk. Die krijgt de gevolgen voor haar kiezen zoals overlast, toenemende verkeersdruk, overbelasting van voorzieningen, criminaliteit en waarde vermindering van onze huizen.”

Woordvoerders van diverse politieke partijen vroegen vervolgens naar een acceptabel aantal. Een enkeling adviseerde spreiding over de stad met een maximaal antwoord van 200. Maar vaker luidde het antwoord geen. “Asiel moet stoppen, Nederland is vol. Wij kiezen voor onze eigen inwoners.” Eén inspreker legde die vraag terug. “Dat is jullie probleem en moet door jullie worden opgelost.”

Tijdelijke woningen, huizen voor Purmerenders of behoud Purmerbos

De locatie Purmer Zuid-Zuid staat al jaren bekend als toekomstige woningbouwlocatie. Nu er tijdelijk woningen neergezet gaan worden, levert dat tegenstand op bij insprekers die zich hard maken voor permanente woningbouw op die locatie. “Als er zo nodig gebouwd moet worden, dan voor onze eigen kinderen en ouderen.” Woordvoerders van Stichting Behoud Waterland en IVN willen helemaal geen bebouwing. Zij wezen op de onschatbare waarde van het weiland voor de biodiversiteit van het Purmerbos. “Met bebouwing, permanent of tijdelijk, gaat de natuur verloren.” 

Geheimhouding

Dat het voorstel pas op 6 oktober openbaar werd, kwam als een boemerang bij de politiek terug.
“Wat mochten wij niet weten?” Diverse insprekers gaven daarop zelf het antwoord. “De gemeente heeft er financieel voordeel van; het gaat om miljoenen. Met de strop bij de Stadsverwarming komt dat mooi uit. De belangen van de wijkbewoners zijn niet meegewogen. Daar is geen rekening mee gehouden. Betekent wel dat mijn geloof in de gemeente weg is.” 

Mededogen en medemenselijkheid

Voorstanders van de opvang toonden begrip voor de ontheemde Oekraïners. De roep om mededogen en medemenselijkheid voor ontheemde Oekraïnersklonk doorin hun bijdragen. “Mensen hebben het zwaar, zij hebben hun thuis moeten ontvluchten. Dan is het fijn als er hier een plek is waar ze tot rust kunnen komen.” Of zoals iemand uit Donetsk zei die in dezelfde situatie heeft gezeten: “Bijna de helft van de Oekraïners hier werkt. Niemand van hen wil profiteren van jullie Nederlanders. Een aantal gaat terug, ook al weten zij dat alles daar kapot is gebombardeerd.” Tegenstanders van het plan zaten niet te wachten op dit geluid. Massaal verlieten zij de zaal.