RTV Purmerend.nl

Fort Middenweg: een kwetsbaar stukje Beemster

De Zuiddijk van Fort Middenweg tot aan Fort Spijkerboor is een bijzonder stukje Beemster. De vereniging 'Tussen de Forten' waakt over het behoud van de kernkwaliteiten van dit kwetsbare gebied. 

De unieke combinatie van twee Unesco werelderfgoederen komen in dit stukje prominent samen: de droogmakerij en de Stelling van Amsterdam. De grotendeels verkeersluwe Zuiddijk biedt fietsers en wandelaars een geweldig weids zicht op de vlakke polder en de forten Middenweg en Jisperweg. Omdat deze jarenlang ontoegankelijk waren voor het publiek, is op de forten een unieke flora en fauna ontstaan.

De forten hebben allang geen militaire functie meer en om ze te behouden krijgen ze een andere bestemming: wijn en wellness zijn hiervan bekende voorbeelden. Veel forten staan (nog) onder beheer van Natuurmonumenten.

Fort aan de Middenweg

Frank Bart en Patrik Guitink hebben plannen om in en op het terrein van fort aan de Middenweg een B&B te starten inclusief hotelkamers en vergaderruimte. Tijdens NL Doet op vrijdag 10 maart gaven ze beknopt informatie over hun plannen aan ambtenaren en bestuurders van de gemeente Purmerend.

Vereniging Tussen De Forten

De bewoners rond de forten beseffen dat ontwikkeling noodzakelijk is maar niet ten koste van de kernkwaliteiten van dit stukje van de droogmakerij. Daarom hebben zij geruime tijd geleden een vereniging opgericht met de toepasselijke naam ‘Tussen de forten’. Zij beoordelen plannen op hun effect op deze waarden. Daarnaast zetten ze zich actief in om deze te behouden. Bijvoorbeeld door Natuurmonumenten te helpen bij het snoeien en opruimen van zwerfvuil. "We ondersteunen kleinschalige plannen in dit gebied en hebben goed contact met Patrik en Frank. In de hoop er samen uit te komen", aldus het bestuur.

De omvang van het project baart hen zorgen. Ze denken daarbij onder meer aan verkeers-, geluids- en parkeeroverlast. "In onze berekening zullen er op piekmomenten minstens 50 auto’s een parkeerplek moeten krijgen. Die ruimte is er bij lange na niet op het terrein zelf. Dus voorzien we toestanden zoals nu het geval is bij Fort Resort Beemster. Met alle veiligheidsrisico’s van dien."

Toestemming

De plannen van de initiatiefnemers moeten na indiening nog de gehele politieke procedure doorlopen. Inclusief de inspraakprocedures. “We zetten in op het behoud van de goede onderlinge verstandhoudingen en hopen de plannen zodanig bij te kunnen sturen dat er een kleinschalig project ontstaat waar we ons in kunnen vinden”.

Foto: Geert Heikens