Gaat de uitstroom van bewoners uit tijdelijke woningen lukken?

Met nog zo´n half jaar voor de boeg lopen de tweejarige contracten van de bewoners aan de Kanaaldijk bijna af. In maart 2022 moeten de eerste bewoners er weer uit. Vanaf het begin van het project bestaan er zorgen over de uitstroom. Waar kunnen bewoners heen op een overvolle woningmarkt? Wethouder Kroese (PvdA) liet in een commissie vergadering weten dat er van de 20 tijdelijke bewoners inmiddels al 6 zijn uitgestroomd.    

Wethouder Kroese reageerde op een vraag van woordvoerder Van Elden (VVD) die meldde het einde van de contracten in maart 2022 het meest spannende moment van het hele project te vinden. Reden om aan Kroese te vragen of er een plan klaarligt. Kroese: ‘ Met de mensen die nog niet zijn doorgestroomd worden continue gesprekken gevoerd’.

Laatste woningen naast Mc Donalds

Aanleiding voor de vraag in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer was het extra bedrag van 1,2 miljoen voor de tijdelijke woningen. Een tekort dat zich nu voordoet bij de bouw van de laatste woningen naast Mc Donalds. Het geld is nodig voor het financieren van keukenvoorzieningen, gordijnen en verlichting alsmede extra kosten voor het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van nutsvoorzieningen. Met een ruime meerderheid ging de raad akkoord met die financiering.  


Meer nieuws