Geen bijstandskorting bij 1200 euro aan giften

Geen bijstandskorting bij 1200 euro aan giften

Politieke partijen schaarden zich eensgezind achter de door Carla Brocken (GroenLinks) ingediende motie om giften mogelijk te maken zonder dat dit leidt tot korting op de bijstand. Dat betekent dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in Purmerend giften tot maximaal € 1200 niet tot kortingen leiden.  

Brocken (GroenLinks) wees bij het indienen ervan op verschillende gemeenten die Purmerend al voorgingen waaronder fusiepartner Beemster. In haar ogen mag het accepteren van giften niet leiden tot extra schulden en kortingen op de bijstand. De motie is een gevolg van de landelijke commotie over een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren. Zij moest een enorm bedrag aan bijstand terug betalen toen bleek dat zij boodschappen kreeg van haar moeder.

Het accepteren van giften mag niet leiden tot extra schulden en kortingen op de bijstand

• Brocken (GroenLinks)

Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger (Stadspartij) nam de motie over maar niet nadat hij de raadsleden fijntjes had gewezen op in zijn ogen twee belangrijke nadelen van de regeling.  Hegger: ‘ Het gaat om ontvangen giften in de vorm van goederen of geld. Maar wat als je nu geen familie of vrienden hebt om giften van te krijgen? Dan krijg je verschillen, hoe gaan we dat oplossen’? Woordvoerder Nuijens van het CDA bood wethouder Hegger een oplossing. Nuijens: ‘ Is er geen familie, dan kunnen mensen bij nood een beroep doen op de charitatieve instellingen. (In Purmerend onder andere Caritas en de PKN diaconie). Het toekennen daarvan gebeurt meestal in overleg met hulpinstanties’. 

Het andere bezwaar van Hegger geldt het ontbreken van controle op het bedrag. Hegger: ‘ Wij willen graag controle houden door het voeren van gesprekken. In het geval de gift een tegemoetkoming is voor verrichte werkzaamheden of als het gebruikt wordt voor vliegvakanties hebben wij er straks niets meer over te zeggen’.

Alle partijen stemden voor de motie. Toch bleef er bij Manja van der Weit (VVD) nog twijfel. Van der Weit: ‘Zou het bedrag van € 1200 niet als een harnas gaan werken; wat gebeurt er met giften net boven dat bedrag?  Hoe streng gaat deze regel toegepast worden?’. Hegger: ‘Het voordeel van deze regeling is in ieder geval de duidelijkheid. Mensen weten waar ze aan toe zijn.

Het voordeel van deze regeling is de duidelijkheid. Mensen weten nu waar ze aan toe zijn

• Hegger (Stadspartij)