“Geen buitenbad, maar zwemmen met de deur open”

Bij de raadsverkiezingen was een buitenbad voor Stadspartij/BPP een speerpunt van hun campagne. Het plan waar de politiek zich deze week over uitsprak, is iets heel anders. Zoals Chris Boer van Leefbaar Purmerend (LP) het noemde: “Dit is geen buitenbad maar zwemmen met de deur open.” Het gaat om de uitbreiding van het zwembad met een zogenaamd hybridebad, voor binnen zwemmen met veel zicht op buiten. Tweede punt van kritiek was de extra 3,5 miljoen die ervoor gevraagd wordt, bovenop de al eerder gereserveerde 6 miljoen. In de raadsvergadering van 2 november valt het definitieve besluit. 

Wegwerken van wachtlijsten

Een groot aantal partijen kon zich vinden in uitbreiding van het huidige bad omdat daarmee de wachtlijsten voor het diploma zwemmen weggewerkt kunnen worden. In de bijgeleverde stukken staat dat per jaar 512 leerlingen extra hun diploma kunnen halen. Op dit moment staan er 980 kinderen op de wachtlijst. Ook is er het geloof bij een aantal partijen dat uitbreiding een einde kan maken aan het tekort van zwemfaciliteiten voor doelgroep- en baantjes zwemmen.

Niet iedereen ging zomaar mee in het argument van de wachtlijsten. Hoekstra van Gemeentebelangen Purmerend wilde iets meer horen over de hardheid daarvan. Hoekstra: “ Is er nu echt een wachtlijst of is er een tekort aan personeel?” 

Zorgen om extra krediet van 3,5 miljoen

Vooral bij de kleinere en niet coalitiepartijen leven zorgen over het gevraagde geld; in totaal 9,5 miljoen. Blijft het hier wel bij, was de veelgehoorde vraag. Als bewijs wees Schaaij (lijst Schaaij) erop dat het benodigde krediet al in één jaar tijd was gestegen van 6,5 naar 9,5 miljoen. Woordvoerders van diezelfde partijen vroegen zich tevens af welke andere dingen straks bij de begrotingsbehandeling afgewezen worden omdat het bad zoveel duurder wordt. 

Reactie wethouder Hegger (Stadspartij/BPP)

Verantwoordelijk wethouder Hegger beargumenteerde de uitbreiding met de druk op de huidige wachtlijsten en de alsmaar toenemende groei van de stad. Hegger: “Een hybride uitbreiding is dan de meest efficiënte manier om het tekort aan faciliteiten op te vangen.” En passant kwam hij Chris Boer van LP tegemoet in zijn kritiek. “ Ik zal laten onderzoeken of het mogelijk is een grotere opening te creëren aan de zijkant van het bad en daarmee de relatie met buiten te versterken.”

Hoe verder

In de raadsvergadering van 2 november komt het onderwerp terug op de agenda. Dan wordt een definitief besluit genomen.
Fotobewerking E.Ruis