Geen hard bewijs voor wantoestanden in crisisnoodopvang Baanstee-Noord

“Weinig tot geen voorbeelden van wantoestanden bij de crisisnoodopvang (CNO) in Baanstee-Noord”. Zo schetsten onderzoekers van Bureau Bing tijdens hun presentatie op 31 januari de bevindingen over de vermeende wantoestanden bij de crisisnoodopvang. En: “Voor de stevige termen (red: onder andere discriminatie en machtsmisbruik) zijn geen feiten gevonden”. 

Uitkomsten

Uit het onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) blijkt dat de signalen vooral betrekking hadden op de periode half juli tot begin oktober, toen de noodopvang nog in Assendelft was gevestigd. Onderzoeker de Jong: “In de Baanstee-Noord verlopen de zaken beter. De stevige termen die gebruikt zijn, komen voort uit een onderlinge strijd tussen twee groepen medewerkers, uit groepsvorming en wantrouwen dat bij hen heerste. In de signalen over die tweestrijd zijn stevige termen gebruikt”. 

Aanpak

De onderzoekers hebben het onderzoek uitgevoerd onder medewerkers van de CNO Assendelft en niet onder bewoners. Onderzoeker de Jong: “ Het onderzoek heeft zich gericht op medewerkers, omdat de signalen ook van hen afkomstig waren. Op basis van de binnengekomen mails zijn betrokken medewerkers en sleutelpersonen geselecteerd. Met in totaal 15 medewerkers zijn gesprekken gevoerd. Er was geen aanleiding om de bewoners te onderzoeken”. 

Verwarring over de onderzoeksgroep 

Arie Commandeur van het CDA verbaasde zich over het ontbreken van de bewoners in het onderzoek. Commandeur: “ Ik meende dat bewoners zich ook in de krant hebben geuit. Waarom zijn zij niet betrokken? De Jong: “ Wij hebben gekeken naar emails en een brief. Daarin worden situaties naar voren gebracht die vooral te maken hebben met medewerkers. Vandaar dat niet met de bewoners is gesproken. 

De onderste steen boven

De onderzoekers komen met twee aanbevelingen, die door de veiligheidsregio ook zijn overgenomen. De eerste betreft een nader onderzoek naar de kosten van de catering. In Assendelft blijkt dat een veelvoud te zijn van de huidige kosten in Baanstee-Noord. De tweede betreft één van de geïnterviewden die suggereerde dat sommige bewoners in de Baanstee-Noord minder kleding en verzorgingsproducten ontvangen dan de overige. Nadere gesprekken moeten duidelijk maken of dit het geval is. 

Aanwezige raadsleden toonden zich gerustgesteld door de uitkomsten van het onderzoek en hopen dat het nadere onderzoek alle twijfels over de aanpak bij Baanstee-Noord weg neemt.

Foto: Evert Ruis /RTV Purmerend