Gemeente controleert op spookbewoning

Spookbewoning: het is de gemeente een doorn in het oog dat panden bewoond worden door mensen die niet op dat adres staan ingeschreven. Reden voor de gemeente om regelmatig controles op spookwoningen te houden. Dinsdagavond 8 juni ging het om 33 woningen in de Purmer-Noord, Wheermolen en de Gors. 

Vier panden werden bewoond door mensen die daar niet stonden ingeschreven. Op zeventien adressen was niemand thuis, zagen er wel bewoond uit en zullen later nog eens worden bezocht door controleurs van de gemeente. Zeven panden waren leegstaand of werden verbouwd. Op drie adressen waren de bewoners om verklaarbare reden nog niet ingeschreven; zij gaan dit alsnog doen. Tot slot werden twee panden anders gebruikt dan de woonbestemming omschrijft. 

Op orde

De gemeente gebruikt de Basisregistratie Personen (BRP) voor registratie van woningen en personen. Het is belangrijk dat die BRP op orde is, omdat het systeem gekoppeld is aan bepaalde voorzieningen en maatregelen. Denk dan aan een uitkering, de berekening van een studietoelage of de bepaling van de gemeentebelastingen. Ook andere organisaties zoals pensioenfondsen, de Belastingdienst of schuldeisers gebruiken de BRP.

Gevaarlijk

Illegale bewoning is ook gevaarlijk. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer gaat volgens het BRP ervan uit dat de woning leeg is, terwijl er wel mensen in het pand aanwezig zijn. De gemeente hoopt met de controles ook deze bewustwording te vergroten. Het kan ook voorkomen dat er niemand op een adres geregistreerd staat omdat de woning voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk aan hennepkwekerijen, drugslaboratoria of opslag van illegale zaken.

Melden

Inwoners van Purmerend kunnen meehelpen spookbewoningtegen te gaan, door het te melden bij de gemeente. Van spookbewoning kan sprake zijn als de woning niet bewoond is maar wel volledig is ingericht. Of als er alleen ’s nachts mensen in de woning zijn . Een vermoeden kan gemeld worden bij de gemeente Purmerend: fraudemeldpunt@purmerend.nl. Vermoedt u criminele activiteiten? Dan kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch: 0800-7000.


Trefwoorden: