Gemeente pakt spookbewoning aan: 34 woningen gecontroleerd

Gemeente Purmerend heeft dinsdagavond 3 augustus 34 woningen gecontroleerd om spookbewoning tegen te gaan. Het gaat om woningen in Wheermolen, Weidevenne en Centrum.

Twee panden werden bewoond door personen die niet op het adres staan ingeschreven. Op vijftien adressen was niemand aanwezig, maar waren er wel signalen van bewoning. In zes panden verbleven arbeidsmigranten. Een zorginstelling was gevestigd in drie panden en in vier panden zat een bedrijf. Daarnaast waren vier panden leegstaand; werden verbouw, stonden te koop of waren net verkocht.

Een rapport over integrale veiligheid sprak in het voorjaar van 2020 over circa 800 spookwoningen in Purmerend. Spookwoningen zijn panden waar niemand staat ingeschreven, maar door criminelen gebruikt worden voor illegale zaken. Tijdens de gemeentelijke controle worden adressen bezocht waar volgens de Basisregistratie Personen (BRP) al langere tijd niemand woont. Het is zaak om deze gegevens op orde te hebben en te houden. Niet alleen voor diverse instellingen, maar ook voor het welzijn van de bewoners zelf: illegale bewoning kan gevaar opleveren als bijvoorbeeld brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaande woning. Met de controle hoopt de gemeente bewustwording te vergroten en te controleren of de woning voor illegale doeleinden wordt gebruikt.

Melden

Het vermoeden van spookbewoning kan gemeld worden bij de gemeente Purmerend, fraudemeldpunt@purmerend.nl. Bovendien is het mogelijk om bij de politie melding te doen van criminele activiteiten, 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem is voor vermoedens bereikbaar via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.