Gemeente wil politiebureau aankopen voor huisvesting

Gemeente Purmerend wil het voormalige politiebureau aan de Waterlandlaan kopen. Wethouder Thijs Kroese vindt de locatie vooral geschikt voor onder meer statushouders. De gemeenteraad bespreekt het voorstel over de koop op 9 en 16 december.

Politieagenten sloten eind september voor het laatst de deur van het politiebureau aan de Waterlandlaan. De hulpverleners zijn verhuisd naar de Baanstee, waarna het pand leeg kwam te staan. Gemeente Purmerend krijgt nu de mogelijkheid om het pand te kopen. Het voorstel over de eventuele koop wordt 9 en 16 december besproken in de gemeenteraad. Tegelijkertijd denkt het college na over een tijdelijke invulling. Deze uitgewerkte ideeën worden begin 2022 aan de raad gepresenteerd.

Waterlandkwartier

Het pand grenst aan het Waterlandkwartier. Dit gebied langs de Waterlandlaan zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Er komt een nieuwe wijk met 1.800 woningen, omringd door kantoren, sociale- en culturele voorzieningen en horeca. Door het voormalige politiebureau te kopen heeft de gemeente regie op dit gebouw langs het Waterlandkwartier. Het college denkt vooral na over een tijdelijke functie voor het gebouw. ‘‘We zien dat er nog altijd inwoners zijn die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen’’, vertelt Thijs Kroese, wethouder wonen. ‘‘Deze mensen kunnen we niet in de kou laten staan. Door het politiebureau te kopen, kunnen we inwoners die met spoed een huis nodig hebben helpen.’’

Statushouders

Naast het woningtekort werkt Purmerend samen met regiogemeenten aan een andere maatschappelijke opgave. Mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven, statushouders, leven nu in te drukke asielopvang. Zij hebben een thuis nodig om hun leven in dit land te beginnen. Burgemeester Don Bijl: ‘‘Purmerend heeft, net zoals andere gemeenten, de opdracht om een aantal statushouders een woning te geven. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland trekken gezamenlijk op en hebben afgesproken om alleen versneld tijdelijke huisvesting van statushouders te combineren met inwoners die met spoed een woning zoeken. Zo komt er meer ruimte in de huidige asielopvang.’’

Het zal dus geen asielzoekerscentrum worden of voorziening voor mensen met complexe problemen, benadrukt wethouder Kroese. ‘‘Wel kijken we naar huisvesting voor zowel Purmerenders die met spoed een woning zoeken als statushouders. Onze denkrichting gaat uit naar met name kleine gezinnen. Deze ideeën moeten we nog verder uitwerken.”

Meepraten over de ideeën?

Een uitnodiging kunnen omwonenden op de deurmat verwachten, want de gemeente wil in gesprek met de directe omgeving. Deze input neemt de gemeente mee in een voorstel over de realisatie en welke inwoners hier komen te wonen. Ook is het voor andere geïnteresseerde inwoners mogelijk om op de hoogte te blijven. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het e-mailadres waterlandlaan@purmerend.nl.