Gemeentehuis Beemster wordt boosterpriklocatie

Het Gemeentehuis in Middenbeemster is door de GGD Zaanstreek-Waterland ingericht als derde priklocatie voor deze regio. Op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur en in de weekenden tussen 09.00 en 22.00 uur kunnen bewoners na afspraak hun boosterprik krijgen.

Het pand is eerder ook al een periode gebruikt voor het zetten van prikken. Toen echter uitsluitend door de huisartsen uit de regio. Nu is het dus een bredere GGD locatie.

De bewoners in de omgeving zijn ondertussen door de gemeente schriftelijk geïnformeerd over mogelijke verkeers- en parkeerknelpunten.

De GGD benadrukt dat het uitsluitend mogelijk is om na een online afspraak langs te komen. Op dit moment nog 60 plussers maar dit zal snel naar beneden worden afgeschaald. Een afspraak maken:www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Voor informatie: www.uitlegprikafspraak.nl.