Gemeenteraad beslist over lidmaatschap raadscommissie van journalist Klaucke (PB21)

De gemeenteraad besluit 17 februari over de benoeming van Rob Klaucke als commissielid voor PB 21. Klaucke is journalist en mede-eigenaar van nieuwskanaal Regio Purmerend. Twee functies waarvan de belangen met elkaar kunnen botsen. Burgemeester Bijl heeft raadsleden in een memo geadviseerd het samengaan van die functies te voorkomen. Als partijen daarin meegaan, volgt er een schriftelijke stemming. 

Omdat onder het digitale regime digitaal stemmen niet mag, is ‘briefstemmen’ de oplossing. Een griffie woordvoerder meldt dat alles vast is voorbereid. ‘Geeft donderdag één van de partijen aan dat er over de benoeming gestemd moet worden, dan brengen koeriers stembriefjes naar de raadsleden en nemen ze in dichte enveloppen mee terug naar het Gemeentehuis. Eenmaal terug worden de stemmen door een driekoppige stemcommissie geteld. Voor het einde van de vergadering volgt de uitslag'.

Eerder had burgemeester Bijl extern advies gevraagd bij bureau Governance & Integrity. De conclusie van dat rapport luidde: ‘ Het combineren van de twee functies wordt ten zeerste afgeraden, vanwege de integriteitsrisico’s die dat met zich meebrengt’. Voor Bijl geldt ook zwaar hoe de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hier naar kijkt. ‘Het is niet verstandig om de functies te combineren. Er zijn voorbeelden van journalisten die zelf de conclusie hebben getrokken hiervan af te zien. Mijn standpunt is bovendien dat voorkomen moet worden dat de integriteit van Klaucke ter discussie wordt gesteld’.


Naar aanleiding van het rapport is er een gesprek geweest tussen Bijl, de griffier, Klaucke en de fractievoorzitter van PB21, de heer Poppelier. Na afloop liet PB21 weten de voordracht toch door te zetten. In een brief aan de fractievoorzitters schrijft Poppelier het niet eens te zijn met de redenering van Bijl. ‘Zijn compagnon zal redactioneel het politieke gedeelte op haar nemen’.

De vergadering wordt 17 februari uitgezonden door RTV Purmerend op kanaal 1390 KPN en Kanaal 36 Ziggo. Aanvang 20.00 uur.