Gerrit Hopman erelid Beemster Accordeon Vereniging

Tijdens de jaarvergadering van de Beemster Accordeon Vereniging (BAV) heeft voorzitter Gerrit Hopman het erelidmaatschap van de vereniging ontvangen. Gerrit is al een kleine veertig jaar lid, waaronder ruim twintig jaar ook bestuurlijk actief.

Het lag in de bedoeling dat Gerrit deze avond de voorzittershamer zou overdragen aan zijn opvolger. Helaas was deze nog niet voorhanden. Op weg naar de vergaderlocatie Bonte Klaver in Noordbeemster had Gerrit met vooruitziende blik al even overleg gehad met zijn Janny wat te doen als er zich geen opvolger zou aandienen. “Dan moet je het toch nog maar een poosje doen”, had ze hem toevertrouwd. Zo gebeurde. Misschien ook maar goed, want in alle consternatie had de voorzitter zijn hamer vergeten mee te nemen van huis. Er viel dus ook helemaal niets over te dragen.