Getouwtrek over Honden Ontmoetings Plek in de Gors

Twee initiatiefnemers van de Honden Ontmoetings Plek (HOP) in de Gors hopen dat de politiek nu de knoop doorhakt. ‘Wij hebben er vier jaar veel tijd en energie in gestoken. Als de politiek nu weer moeilijk doet, blijft alles zoals het is’. Dan is een burgerinitiatief waar zij hun ziel en zaligheid in stopten, verloren tijd geweest. 

Jarenlang hebben de twee initiatiefnemers van het eerste uur zich het vuur uit de sloffen gelopen; buurtbewoners geïnterviewd, enquêtes gehouden, alternatieven aangedragen, compromissen gesloten en regelmatig overleg met de gemeente gevoerd. Met als resultaat het omheinen van het al bestaande losloopgebied aan het Penningkruid met een hek zodat honden vrij kunnen rennen. Hun voorbeeld was de HOP in de Purmer-Zuid. De politiek hoefde er alleen nog maar een klap op te geven. Dat liep even anders.

‘Op de dag van de raadsvergadering werden wij gebeld door vertegenwoordigers van D66 en PvdA met vragen en de mededeling dat zij met een motie zouden komen. Het onderzoek onder bewoners moest nog eens dunnetjes over worden gedaan. Alle jaren daarvoor was er nooit belangstelling voor ons plan. Nog nooit iemand gezien. Hoe kan dat?  De motie van D66, PvdA en de VVD werd door de Raad aangenomen. Wij stonden er versteld van. Achteraf hadden wij net als de insprekers die tegen het voorstel waren, de raad ook wel willen toespreken maar wij mochten alleen tussen het publiek zitten. Voor ons kwam die uitslag dan ook als donderslag bij heldere hemel'.

Zes maanden na de motie ligt er een nieuw voorstel. Het overgebleven tweetal, zes mensen zijn er in de tussentijd verdwenen, heeft zich herpakt en met de tegenstanders contact gehad over een nieuw alternatief. Daarbij blijft het huidige losloopgebied aan het Penningkruid bestaan en wordt het grasveld bij het Hoornblad een uitrenveld. De nieuwe draagvlakmeting geeft een uitslag van 18 voor en 20 tegen dat voorstel. Ondanks die uitslag wordt toch nog een keer opnieuw een compromis gezocht; het voorgestelde hekwerk wordt verlaagd en attributen zoals poepzakken worden weggelaten.

Nu moet de politiek zich opnieuw uitspreken over de locatie van de HOP in de Gors; uitgenodigd door wethouder Eveline Tijmstra (CDA). In een memo spreekt zij zich uit voor het oorspronkelijke bewonersinitiatief gekoppeld aan een evaluatie. Na een jaar proef kan dan een definitieve keuze worden gemaakt.