Gezocht; mensen met een warm hart

WelzijnWonenPlus is op zoek naar mensen in Purmerend/Beemster met een warm hart voor de zorg. De organisatie zoekt vrijwilligers die mantelzorgers helpen zodat die een moment voor zichzelf hebben om even te kunnen ontsnappen aan de voortdurende druk van paraat staan.  

De organisatie start in samenwerking met de gemeente Purmerend/Beemster dit pilotproject om overbelasting onder mantelzorgers tegen te gaan. Hard nodig zo blijkt uit de laatste onderzoekgegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP rapport  ‘Voor Elkaar’ signaleert een toename van ernstig belaste mantelzorgers van 380.000 in 2016 naar bijna een half miljoen in 2020. Volgens het rapport zijn het juist deze mensen die ernstig risico lopen op overbelasting. Voor deze groep mantelzorgers, maar ook voor de groep waar ernstige belasting nog voorkomen kan worden is de pilot bedoeld.

Niet zonder reden dat WelzijnWonenPlus vrijwilligers vraagt die het leuk vinden om voor een ander iets te betekenen. Vervangende mantelzorg is dankbaar werk. Het gaat om wandelen, een spelletje doen, of gewoon luisteren, voorlezen of bijvoorbeeld samen luisteren naar muziek. De mantelzorger kan dan even iets anders doen, zonder de angst te hebben dat het thuis niet goed gaat.  Consulenten van de organisatie matchen de mantelzorgers met de vrijwilligers, waarbij speciaal gekeken wordt naar gemeenschappelijke interesses.


Voor het vrijwilligerswerk is een kleine vergoeding beschikbaar. Een begeleidende consulent van de organisatie is standby voor advies. Interesse neem dan contact op via telefoonnummer: 0299-820133 of via purmerend@welzijnwonenplus.nl of kijk op welzijnwonenplus.nl/vrijwilliger-vervangende-mantelzorg