Gezocht PBO leden voor RTV Purmerend

Bij RTV Purmerend zoeken wij voor het Beleidsbepalend Orgaan (PBO) leden.

Wat doet de PBO?

De PBO heeft een aantal taken:

  • het bepalen van het mede beleid van het media-aanbod (in overeenstemming met het PBO-reglement);
  • het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
  • het geven van zwaarwegend advies bij het vaststellen door het bestuur van het programmabeleid;
  • het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

Waaruit bestaat de PBO?

De PBO bestaat uit ten minste vijf personen die representatief zijn voor de in Purmerend en de Beemster voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen

De leden van de PBO worden door het bestuur van de vereniging benoemd.

PBO leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Hoe werkt het beleidsbepalend orgaan?

Om de bovengenoemde taken te kunnen vervullen vergaderd de PBO drie keer per jaar en rapporteert hierover aan het bestuur. Tijdens de vergaderingen is er een bestuurslid aanwezig met een adviserende stem.

Wat zoekt RTV Purmerend nu ?

Omdat in een commissievergadering van de gemeenteraad is aangegeven dat de agrarische sector en de jongeren niet in de PBO vertegenwoordigd zijn zoekt RTV Purmerend nog twee leden die deze sectoren kunnen vertegenwoordigen.

Als u geïnteresseerd bent wilt u dan contact opnemen met Wim Lamberts, bestuurslid van RTV Purmerend via de mail: vacature@rtvpurmerend.nl of telefonisch 06-53898590


Meer nieuws