Groen licht voor uitrenveld in de Gors

Politieke partijen gaven in de Commissie Samenleving groen licht voor een honden uitrenveld in de Gors. Het huidige losloop gebied aan het Penningkruid wordt nu omheind met een doorzichtig hekwerk van één meter hoog. Tegelijkertijd wordt een opruimplicht ingevoerd. Een meerderheid van de politieke partijen stemde nu wel voor dit voorstel in tegenstelling tot een jaar geleden.

Toen was een meerderheid van de raad van mening dat het draagvlak onderzoek in de wijk over gedaan moest worden omdat het te beperkt was uitgevoerd.  Het burgerinitiatief van een aantal vastberaden buurtbewoners kwam daarmee tot hun grote frustratie met één klap tot stilstand. Een nieuw alternatief en onderzoek verder kwam verantwoordelijk wethouder Tijmstra (CDA) toch terug naar de raad met het oorspronkelijke plan aangevuld met een evaluatie na één jaar.

Het plan waar buurtbewoners vier jaar aan hebben gewerkt werd nu door vrijwel alle politieke partijen gesteund. Alleen D66 zag meer in het alternatieve voorstel waarbij het huidige loskoopgebied blijft bestaan en het grasveld aan het Hoornblad ingericht wordt als uitrenveld.

Wethouder Tijmstra liet weten een dergelijk lang en ingewikkeld proces een volgende keer anders aan te pakken. Tijmstra: ‘ Het is beter om bij een burger initiatief voortaan eerst het gesprek met de raad aan te gaan over voorwaarden en criteria en niet achteraf’. Hiermee wil ze voorkomen dat burgers zo afschrikken dat ze geen nieuwe initiatieven meer willen indienen. Het definitieve besluit over het voorstel valt in de raadsvergadering van 23 september. Daar staat het als hamerpunt op de agenda.