Groot onderhoud aan viaduct A7…….nog tig wachtenden voor u

Rijkswaterstaat (RWS) presenteerde 1 februari aan de Purmerendse politiek het bereikbaarheidsplan A7 voor tijdens de onderhoudsperiode. Een nogal optimistische titel. Het plan is zeker geen wondermiddel. Van der Veen van RWS: “Het doel is het autoverkeer met 20 tot 25% te verminderen. Dat levert 40 minuten minder fileleed op. Niets doen is geen optie. Dan staan automobilisten zeker 2 uur in de file. Een heel pakket aan maatregelen moet dat tegengaan.”

Samenwerking met de NS

RWS zet zwaar in op de samenwerking met de NS om automobilisten uit de auto te krijgen. Van der Veen adviseert: “Reis niet, reis samen of anders. Met de trein is sinds 1 januari een aantrekkelijke optie geworden nu de intercity’s Hoorn-Amsterdam ook in de spits in Purmerend stoppen. Verder is de afspraak gemaakt dat NS op het traject langere treinen laat stoppen. Bij de stations komen meer fietskluizen. En vaste automobilisten op het traject Amsterdam- Hoorn en vv worden gewezen op de NS actie voor goedkopere kaartjes tijdens het onderhoud.”

Tegengaan van sluipverkeer

Van der Veen is bedacht op sluipverkeer rondom Purmerend. “Het is vrijwel zeker dat automobilisten alternatieve routes gaan zoeken. Om dat tegen te gaan wordt, komen er inrijverboden op een aantal plekken rondom Purmerend en specifieke inrijverboden voor de avond- en ochtendspits.”

Doorstroming in Purmerend

Om te voorkomen dat Purmerend tot stilstand komt, worden aan de randen van Purmerend doseerinstallaties geplaatst. Verder worden de bedieningstijden van bruggen aangepast en verkeerslichten ingesteld met prioriteit voor de bussen. Voor vrachtverkeer komt een  inrijverbod, met uitzondering voor ontheffingshouders.  Bedrijventerreinen in Zuidoostbeemster en Purmerend Noord zijn bereikbaar via Rijksweg en N244.”  

Of het allemaal helpt, is de vraag. Van der Veen eindigde zijn presentatie met de woorden: “Het wordt heel zwaar. Er komen lange files. Maar dan is er daarna ook voor 30 jaar een veilige brug.” Geïnteresseerd in alle maatregelen waaronder de inrijverboden gebruik deze KNOP.
Fotobewerking: E.Ruis