Grote meerderheid kiest Stadsverwarming


Wethouder Van Meekeren was er snel bij om het percentage bewoners dat kiest om van het gas af te gaan in Proeftuin Overwhere-Zuid bekend te maken. Eén dag na de uiterste aanmelddatum meldt hij het percentage van 75% in een memo aan de raadsleden. Het bleef spannend tot het laatste moment.

Een mooi resultaat, noemt wethouder Van Meekeren de 75%. Van Meekeren: ‘Zeker gezien de publiciteit over de tariefstijging bij Stadsverwarming, die overigens nog altijd lager is dan bij het gas. Driekwart van de bewoners kiest toch voor een aardgasvrije toekomst. Overigens heeft de eerste pilot laten zien dat er ook nog bewoners zijn die overstappen op het moment dat er gegraven gaat worden’. Dat verwacht Van Meekeren ook bij sommige bewoners van de straten die nu aan de beurt zijn.  

Hoewel de gemeenteraad de minimumgrens stelde op 80% en bij minder deelname, opnieuw geraadpleegd wil worden, is Van Meekeren positief. ‘ Nu de deelname bekend is, kan de verhouding tussen de kosten en de baten berekend worden. Een belangrijk punt bij de politieke  bespreking over de voortgang van het project’. Voor die bespreking wordt de raad een voorstel voorgelegd. Verwacht tijdstip omstreeks maart/april.