Heftige discussie over opvang 450 asielzoekers

Het besluit van burgemeester Bijl om een tijdelijke crisis noodopvang voor 450 asielzoekers op te zetten in de Baanstee-Noord, leidde tot een heftige discussie tussen politieke partijen. Speerpunten waren de communicatie vanuit de burgemeester en de informatie over de gevolgde procedure. Een overgrote meerderheid steunde het besluit van Bijl. 

Een eenmalige coalitie van vijf partijen; PVV, FvD, Gemeentebelangen Purmerend (GBP), lijst Schaaij en PB 21, in totaal zeven 7 van de 37 zetels, had een extra vergadering aangevraagd. Die partijen betwistten de actie van burgemeester Bijl en wilden van andere partijen hun mening horen. Zelf waren ze nogal beslist in hun oordelen. Moinat (PVV): ‘ De Raad is buitenspel gezet en moedwillig niet geïnformeerd’. Poppelier van PB21 sprak zelfs van een dictatuur. Ook Albers van GBP liet van zich horen: ‘Dit besluit van de ongekozen burgemeester had in overleg met de raad genomen moeten worden’. Albers en Schaaij imiteerden vervolgens de opmerking van Bijl bij de Van der Valk deal: ‘Zo ga je niet met de Raad om’. 

Bijl trok het boetekleed aan. Eerder op de dag had hij de raadsleden alsnog een brief gestuurd over zijn besluit. Bijl: ‘De communicatie is onder tijdsdruk niet zo gelopen als ik had gewild. De nagestuurde brief had bij de brief van de veiligheidsregio van 6 september moeten zitten’. In zijn reactie op Albers zei Bijl: ‘Dit besluit is voorbehouden aan de burgemeester in opdracht van het Rijk’. Ondanks de steun voor zijn besluit kreeg Bijl ook kritiek op de communicatie vanuit de overige partijen; GroenLinks, CDA, D66, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV, VVD PvdA en Stadspartij/BPP. 

De discussie onderling tussen de raadsleden was fel. GroenLinks en PvdA wilden weten waarom er wederom een extra vergadering was gevraagd. Bijl had immers eerder aangeboden in de commissie algemene zaken (AZ), een dag na de bekendmaking, alle vragen te willen beantwoorden over de noodopvang. Toen bleef het stil. Moinat (PVV) kwam met een uitspraak die de PVV bedoelingen duidelijk maakte: ‘ Hadden we toen vragen gesteld, was de tribune niet zo vol geweest als vanavond’. 

Albers van GBP weigerde antwoord te geven op de vraag welk standpunt zijn partij innam over de opvang. Aan het begin van de avond had hij zelf daartoe iedere partij uitgedaagd. Hij bleef het antwoord schuldig. Albers: ‘Er ligt nu geen concreet voorstel. Wij kunnen dus geen mening geven’. Zelfs na herhaaldelijjk  vragen van woordvoerder Roeleveld (VVD) weigerde hij antwoord te geven. Geconfronteerd met de insprekers die zich wel duidelijk voor of tegen hadden uitgesproken, kwam hij aarzelend tot de uitspraak dat zijn partij het discutabel vindt dat asielzoekers over drie maanden weer weg moeten’.

Donderdag 15 september tijdens de raadsvergadering zal duidelijk worden of en welke acties de vijf partijen nog ondernemen.