Herdenken bij oorlogsgraf Beemster ook in de toekomst mogelijk

Op het perceel Zuiderweg 41 in Beemster ligt op particulier terrein een oorlogsgraf welke sedert een halve eeuw ook als herdenkingsmonument gebruikt wordt. Op voorstel van de Stadspartij/BPP gaat de gemeente ondersteuning bieden om dit monument te behouden en herdenkingsbijeenkomsten in de toekomst blijvend mogelijk te houden.

Het College dient daartoe met een plan van aanpak te komen. Alle partijen stemden tijdens de commissievergadering voor het door Nico de Lange ingediende initiatiefvoorstel .

Historie

Kort na het uitbreken van de oorlog wordt een geallieerd vliegtuig door de Duitsers uit de lucht geschoten. Het boort zich in de grond op het boerenerf van de familie van Kempen in Zuidoostbeemster. Twee Engelse bemanningsleden komen daarbij om het leven. Zij liggen nog steeds op deze plek begraven. Het is zoals de huidige eigenaar Jan van Kempen in de inspraak verwoordde “niet uitsluitend een monument maar ook en bovenal een oorlogsgraf”.

Inspreker van Kempen

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de eigendomsoverdracht maar om het creëren van randvoorwaarden om  het graf met monumentenstatus deze functie in de toekomst te laten behouden. Ook bij een toekomstige overdacht van het agrarische pand en grond. Vanaf de jaren zeventig wordt hier jaarlijks op 4 mei een herdenking gehouden. In nauwe samenwerking met de Royal Air Force Association. “Het is bijzonder dat de belangstelling voor deze bijeenkomsten groeit. Ook onder jongeren. Maar ook de nauwe betrokkenheid van (klein) kinderen van een van de omgekomen vliegeniers”, aldus van Kempen.

Reactie vanuit de politiek

De partijen spraken lovende worden over dit succesvolle burgerinitiatief en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Herdenken is ook in deze tijd meer dan nodig, was de algemene teneur van de sprekers.   

Het initiatiefvoorstel gaat geoormerkt als hamerpunt naar de Raad.