Heropening studiezaal Waterlands Archief

Burgemeester van Selm heeft met het doorknippen van een lint de vernieuwde studiezaal officieel in gebruik genomen. Vaste gebruikers waren al een tijdje bekend met de metamorfose. Met deze openingshandeling hoopt het archief meer bekendheid te geven aan de nieuwe visie op het gebruik van de studiezaal als multifunctionele ontmoetingsruimte.

Directeur-archivaris Roland Bisscheroux nam zijn gehoor kort mee langs de geschiedenis van het archief. In 1979 vanuit het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland (ISW) ontstaan aan de Waterlandlaan en nu al jaren gevestigd naast de Bibliotheek. Op een toplocatie want het Waterlandkwartier is zich aan het ontwikkelen tot een tweede centrum van de marktstad.

Deze stedelijke ontwikkeling en de voortgaande digitalisering waardoor steeds meer informatie vanuit het eigen huis opgezocht kan worden, noodzaakte een andere kijk op de functie van het archief. Waarbij meer nog dan voorheen samenwerking gezocht wordt met partners. Naast de goede buur de bibliotheek ook bijvoorbeeld Cultuurhuis Wherelant. Maar ook de diverse historische verenigingen. (Tekst gaat verder onder de foto)

Bouwvergunningen

Het gebouw heeft op drie verdiepingen zo’n vier kilometer aan archief. Een belangrijke taak blijft het inzien van bouwvergunningen. Zo’n tachtig procent van de aanvragen gaat in die richting. Daarom is het belangrijk dat deze gedigitaliseerd worden zodat gemeentes en bewoners niet meer naar het archief hoeven. Mede door de vergrijzing is er een toename te zien in het voorouderonderzoek. Wie zijn je voorouders?

Medewerkster Margreet Lenstra, lichtte een tipje van de sluier op rond het thema van de Maand van de Geschiedenis: ‘Eureka!’. Bekende familienamen uit het werkgebied van het archief waren zichtbaar gemaakt in de expositieruimte. Zoals de familie Kwakman uit Volendam en Doets uit Purmerend/ Beemster. Daarbij kwamen soms opvallende vondsten naar voren. Zoals een dubbele geboorteacte van een jong meisje uit Marken. Waarbij Koningin Wilhelmina een belangrijke rol speelde.

Expositieruimte

Het archief kent ook een aantrekkelijke expositieruimte waarin schatten uit het archief tentoongesteld worden. Zoals een charter uit 1484 waarin Purmerend het recht verleend wordt om één weekmarkt en twee jaarmarkten te houden.

Burgemeester van Selm benadrukte dat we met recht trots mogen zijn op zo’n voorziening op zo’n locatie in ontwikkeling. Na het traditionele lintje knippen werden de gasten uitgenodigd om het gebouw te bewonderen.

Foto's Geert Heikens